Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Vil du bidra aktivt til å videreutvikle Midtre Gauldalsamfunnet og den kommunale organisasjonen? Nå har du muligheten - ta kontakt med oss!
Rådhuset og sykehjemmet
Bildetekst
Rådhuset ligger på Støren, med Midtre Gauldal sykehjem som nærmeste nabo.

Kunne du tenkte deg å ha påvirkningskraft, og være med og lede ei utvikling som forutsetter at kommune, næringsliv og lag og organisasjoner jobber mer sammen for å finne løsninger på gamle og nye samfunnsutfordringer?  

Nå har du muligheten, og bør ta kontakt med oss. Vi ser etter en ny kommunalsjef for organisasjon og samfunn som er nytenkende, handlekraftig og resultatorientert. Den nye kommunalsjefen ønsker vi skal være inkluderende, men tydelig, som gjennom flerfaglighet og økt dialog både styrker samarbeid utad og innad, og skaper resultater av dette.

Som kommunalsjef Organisasjon og samfunn vil du inngå i kommunens toppledelse, og du vil få leder- og oppfølgingsansvar for kommunedirektørens stab- og støttetjenester og de to enhetene Samfunnsutvikling og kultur og Eiendom- og kommunalteknikk. 

Hovedarbeidsoppgaver

 • Sammen med kommunens øvrige ledelse ta ansvar for helhetlig og strategisk utvikling av kommunen som samfunnsaktør og tjenesteutvikler i et bærekraftig perspektiv.
 • Være pådriver for og iverksetter av helhetlig og strategisk organisasjonsutvikling.
 • Lede ledernettverket innenfor kommunalsjefsområdet.
 • Oppfølgingsansvar for lederne ved enhetene Samfunnsutvikling og kultur og Eiendom og kommunalteknikk, som har ansvar for kommunens tjenester til innbyggerne innenfor vei, VA, bygg/eiendom, kultur, plan, byggesak, stedsutvikling, klima/miljø og landbruk mv.
 • Ha leder- og koordineringsansvar for kommunedirektørens stab- og støttetjenester, herunder ivareta rollen som kommunens personalsjef og oppfølging av kommunens arbeidsgiverpolitikk.
 • Bidra aktivt i skriving og oppfølging av overordnete plan- og strategidokument.
 • Bidra til gode planprosesser og utvikling av tjenesteyting og forvaltning på samfunnsområdet.
 • Samhandle med politisk nivå på vegne av kommunedirektøren. Saksbehandle og utrede for politiske organ og oppfølging av utvalg for næring plan og miljø og administrasjonsutvalget. 
 • Som en del av kommunens toppledelse ta et tak der det til enhver tid trengs.

Kompetanse

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning, gjerne på masternivå innenfor samfunnsvitenskapelige fag, økonomi, rettsvitenskap (jus) og/eller innenfor HR og personalledelse.
 • Solid skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Gode digitale ferdigheter.

Erfaring/praksis

 • Solid og relevant ledererfaring fra offentlig eller privat sektor.
 • Erfaring med å skrive utredninger og/eller andre typer dokumenter av mer omfattende karakter.
 • Erfaring fra prosess- og prosjektledelse.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt i vår vurdering.

Vi leter etter deg som 

 • skaper gode relasjoner gjennom prosesser og god forankring, og er en lagbygger. 
 • er entusiastisk og bidrar til engasjement hos dine kollegaer.
 • er handlekraftig, videreutvikler ideer og realiserer mål og resultater.
 • har forståelse for betydningen av og evne til helhetlig og strategisk planlegging og ledelse.
 • er engasjert, motiverende og inkluderende med godt blikk for flerfaglig samarbeid.
 • kan balansere mange hensyn og som har god rolleforståelse i forholdet administrasjon/politikk.

Vi kan tilby

 • en sentral rolle i og stor påvirkningsmulighet på utviklingen av kommunen vår.
 • et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø.
 • konkurransedyktig lønn.
 • konkurransedyktig pensjonsordning.

Kontakt

For mer informasjon, kontakt Avantas ved Christian Ingebrigtsen, 47 46 25 47 eller kommunedirektør i Midtre Gauldal kommune Alf-Petter Tenfjord, 91 87 05 53.

Henvendelser til Avantas behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i en innledende fase.

Midtre Gauldal kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Det vil utarbeides offentlig søkerliste. Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Det må i så fall gis en begrunnelse for dette i søknaden. Iht offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Søkere som ev. ber om unntak fra offentlighet vil bli kontaktet særskilt dersom nærmere begrunnelse ikke automatisk fyller kriteriene.

Søknadsfrist 28. mai 2024.

 

Søknadsfrist

Søk stillingen i Avantas sin søknadsportal