Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Ved Enhet for pleie og omsorg søker vi etter kokk med fagbrev. Et vikariat med mulig forlengelse.
Kokk

Vi søker kokk med fagbrev i 80% vikariat i 6 mnd fra 01.11.23 med mulighet til forlengelse. Stillingen er på kjøkkenet ved Midtre Gauldal sykehjem.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeide for et godt og variert mattilbud til beboere og befolkningen lokalt.
 • Arbeide i tråd med lovpålagte kvalitetsstandarder og bidra til faglig utvikling- og forbedringsarbeid.
 • Stillingen innehar noen vakter i kantinen ved sykehjemmet.

Kompetanse

 • Kokk med fagbrev.
 • Faglig sterk og gode matkunnskaper.
 • Gode muntlig og skriftlig norskkunnskaper    
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi ønsker medarbeidere som

 • Faglig interessert
 • Har evne og vilje til endring og nytenking.
 • Er punktlig og ansvarsbevisst
 • Har godt humør og bidrar til et godt arbeidsmiljø.
 • Er fleksibel, og håndterer en arbeidsdag med stadige endringer.
 • God samarbeidsevne, evner å gjøre dine kolleger gode.
 • Er strukturerte, og evner å organisere hverdagen i samspill med andre ansatte og brukere

Øvrig informasjon

Kommunesenteret Støren ligger ca. tre kvarters kjøring fra Trondheim langs E6, og er knutepunkt for Dovre- og Rørosbanen. Kommunen er rik på muligheter for allsidig friluftsliv. Gaula er en av landets beste lakseelver. I Forollhogna nasjonalpark og i seterdalene går natur- og kulturminneopplevelser hånd i hånd.

Enhet for Pleie og omsorg i Midtre Gauldal kommune består av sykehjem med vaskeri og kjøkken/kantine, 4 bo og dagsenter, hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste og 3 avdelinger for funksjonshemmede.

Før tiltredelse i stillingen vil det bli krevd fremlagt politiattest ikke eldre enn 3 måneder i henhold til nye krav fra 1. januar 2017.

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Medlemskap i god, offentlig pensjonsordning (KLP/STP).

Ved interne tilsettinger vil søkerlisten kunne benyttes videre.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Avdelingsleder Lise Robudal, tlf: 72 40 31 88  

Enhetsleder Ingeborg Vongraven, tlf: 97 97 28 45

 

Søknadsfrist

Søknadsskjema