Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Enheten har ledig spennende vikariat i sykepleierstilling.

Etter ekstern utlysning lyses vikariatet ut på nytt, denne gang internt.

Stillingen åpnes for at også helsefagarbeidere/hjelpepleiere/ omsorgsarbeidere med relevant arbeidserfaring kan søke.

ID 1194 - Vikariat - 100 % sykepleier/helsefagarbeider/hjelpepleier/ omsorgsarbeider - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Støren Bo og dagsenter - p.t. organisert i langvaktturnus med arbeid hver 6. helg - F.o.m. snarest t.o.m. 31.01.20

Per tiden har stillingen arbeidstid organisert i prosjekt med langvaktturnus t.o.m. 31.03.19. Prosjektet er evaluert og søkt videreført t.o.m. 31.03.20.

Stillingen er knyttet til bruker ved Støren Bo og dagsenter, avdeling Nordstu.

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleiefaglig/helsefaglig/miljøfaglig yrkesutøvelse i form av stell, pleie og omsorg, samt veiledning i hjelp til selvhjelp overfor bruker/pasient
 • Arbeid med utarbeidelse av individuelle tiltak og oppfølging av disse
 • Utføre helse- og omsorgstjenester i samsvar med enkeltvedtak
 • Medikamenthåndtering
 • Arbeid med å utarbeide og integrere hensiktsmessige rutiner og arbeidsformer
 • Faglig utviklingsarbeid og veiledning av kollegaer/studenter
 • Opplæringsansvar overfor medarbeidere/studenter

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø i en variert arbeidshverdag
 • Selvstendige og spennende oppgaver i en enhet i utvikling og omstilling
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et engasjerende og godt fag- og arbeidsmiljø med fokus på internopplæring og bedre utnyttelse av organisasjonens samlede kunnskap

Kompetanse:

 • Ønske om sykepleiefaglig utdanning.
 • Helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider med relevant arbeidserfaring kan også søke på vikariatet
 • Krav om autorisasjon
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Søkerne må ha førerkort

Personlig egnethet:

Vi ønsker medarbeidere som

 • Er fleksible, og takler en arbeidsdag med stadige endringer
 • Er strukturerte, og evner å organisere hverdagen i samspill med andre ansatte og brukere
 • Som har brukere og faglighet i fokus
 • Er gode på å utarbeide hensiktsmessige rutiner og retningslinjer
 • Er ansvarsbevisste og lojale
 • Har evne til samarbeid og samspill
 • Har pågangsmot, og evne og vilje til endring og nytenking

Øvrig informasjon:

Stillingen ønskes besatt i sin helhet.

NB! Det vil kunne bli ledig annen stilling for helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider i enheten, i samme eller annen avdeling og/eller i samme eller annen stillingsstørrelse.

Søkerlisten vil da bli brukt videre.

Før tiltredelse i stillingen vil det bli krevd fremlagt politiattest ikke eldre enn 3 måneder i henhold til nye krav fra 1. januar 2017.

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Medlemskap i god, offentlig pensjonsordning (KLP/STP).

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til avdelingsleder Morten Engen, tlf. 90 91 11 61

Registrer søknaden elektronisk.

Søknadsfrist