Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Under forutsetning av ekstern finansiering av prosjektet så håper Enhet for Pleie og omsorg i igangsette dette prosjektet med antatt oppstart 01.04.19

Antatt prosjektperiode 01.04.2019 til 31.12.2021.

Foreløpig lyses følgende prosjektstillinger ut internt, og forbeholdes kommunens ansatte. Det vil bli gitt permisjon fra egen fast stilling i prosjektperioden.

ID 1230 - 100 % stilling som sykepleier /spesialsykepleier
Den ansatte forventes å kunne ha deler av stillingen i demensteam dersom prosjektet finner dette nyttig.

ID 1231 - 100 % stilling som trygghetsmedarbeider i prosjektet
Kompetanse: krav om helse og sosialfaglig kompetanse. Det oppfordres til at ergo- og fysioterapeut, vernepleier, hjelpepleier eller andre faggrupper kan søke.

ID 1232 - 100 % stilling som vernepleier
Den ansatte forventes å kunne ha deler av stillingen i demensteam dersom prosjektet finner dette nyttig.

Personlige egenskaper:

 • Fleksibel
 • Strukturert
 • Evner å organisere hverdagen i samspill med andre ansatte, brukere og pårørende
 • Arbeide i team for å nå felles mål
 • Er i stand til å arbeide selvstendig
 • Like friluftsliv og liker å være i aktivitet
 • Ser brukerens egne ressurser og tenke forebyggende i ditt arbeid.
 • Interesse for faget og arbeid med personer med demens.
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Bruker og livsglede i fokus
 • Er ansvarsbevisst, lojal og rolig
 • Har evne til samarbeid og samspill med frivillige
 • Har pågangsmot, og evne og vilje til endring og nytenking
 • Kjent i nærområdet og turmuligheter i kommunen

Det vises til allerede utsendt prosjektskisse med mål for prosjektet med målsettinger, avklaringer og forventninger til arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Informasjon om de ulike rollene og stillingene vil bli informert ut i samtale med søker ved avklaring og tilsetting.

NB! Det tas forbehold om at prosjektet får tilført tilstrekkelig midler, og endringer kan forekomme som følge av tildeling og/eller endringer i prosjektperioden.

Alle stillingene er i turnus med arbeid 35,5 timer uke, per tiden arbeid hver 4. helg.

Tilbudet/tjenester skal ytes både i hjemmet og i bolig – ut fra beskrivelse i prosjektet.

De ansatte må være fleksible og yte tjenester etter brukere og pårørendes behov.                                                      

Spørsmål vedrørende stillingene kan rettes til

Avdelingsleder Tove Aune Bjørklund Tlf.: 97 65 55 46

Enhetsleder Kristin Grindstuen Tlf.: 91 30 59 38

Det vil kunne bli ledig andre stillinger i enheten i prosjektperioden. Søkerlisten vil da kunne bli brukt videre. Vennligst oppgi i søknaden om dette er av interesse.

Før tiltredelse i stillingen vil det bli krevd fremlagt politiattest ikke eldre enn 3 måneder i henhold til nye krav fra 1. januar 2017.

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Medlemskap i god, offentlig pensjonsordning (KLP/STP).

Registrer søknaden elektronisk.

Søknadsfrist