Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Enheten har ledig fast nattevaktstilling for fagarbeider

ID 1216 – Fast stilling – 65,73 % Helsefagarbeider/hjelpepleier/ omsorgsarbeider natt – Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Støren Bo og dagsenter – F.o.m. 01.04.19

Arbeidsoppgaver:

 • Helsefaglig/miljøfaglig arbeid i form av stell, pleie og omsorg, samt veiledning i hjelp til selvhjelp overfor bruker/pasient
 • Medikamenthåndtering
 • Opplærings-/veiledningsansvar overfor medarbeidere/elever/lærlinger

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø i en variert arbeidshverdag
 • Selvstendige og spennende oppgaver i en enhet i utvikling og omstilling
 • Arbeid i team på 3 på natt
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et engasjerende og godt fag- og arbeidsmiljø med fokus på internopplæring og bedre utnyttelse av organisasjonens samlede kunnskap

Kompetanse:

 • Krav om utdanning som helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider.
 • Krav om autorisasjon
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlig egnethet:

Vi ønsker medarbeidere som

 • Er fleksible, og takler en arbeidsdag med stadige endringer
 • Er strukturerte, og evner å organisere hverdagen i samspill med andre ansatte og brukere
 • Som har brukere og faglighet i fokus
 • Er gode på å utarbeide hensiktsmessige rutiner og retningslinjer
 • Er ansvarsbevisste og lojale
 • Har evne til samarbeid og samspill
 • Har pågangsmot, og evne og vilje til endring og nytenking

Øvrig informasjon:

Stillingen ønskes i utgangspunktet besatt i sin helhet. Dersom stillingen skal vurderes delt på flere interne søkere, må disse påregne seg å dele økt arbeidsbelastning på helg.

Medarbeideren må påregne seg å måtte utføre arbeid og oppgaver ved flere av enhetens avdelinger.

Ved intern tilsetting vil det kunne bli ledig andre stillinger i enheten. Søkerlisten vil da kunne bli brukt videre.

Før tiltredelse i stillingen vil det bli krevd fremlagt politiattest ikke eldre enn 3 måneder i henhold til nye krav fra 1. januar 2017.

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Medlemskap i god, offentlig pensjonsordning (KLP/STP).

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til avdelingsleder Morten Engen, tlf: 90 91 11 61 / 94 80 48 30

Registrer søknaden elektronisk.

Søknadsfrist