Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi
Vil du være med å bygge opp et innsatsteam for barn og unge? Teamet skal bidra til samordning og koordinering av tjenester rundt barn og familier.
Innsatsteam barn_unge

Midtre Gauldal – kreativ og raus

Gjennom en bærekraftig utvikling basert på kommunens verdier i form av natur, miljø og mennesker, skal vi sammen skape en attraktiv kommune for framtida.

Kommunesenteret Støren ligger ca. tre kvarters kjøring fra Trondheim langs E6, og er knutepunkt for Dovre- og Rørosbanen. Kommunen er rik på muligheter for allsidig friluftsliv. Gaula er en av landets beste lakseelver. I Forollhogna nasjonalpark og i seterdalene går natur- og kulturminneopplevelser hånd i hånd.

Alle skole- og barnehagebygg er modernisert de siste åra, og nye Gauldal skole- og kultursenter signaliserer kommunens satsing på bolyst i form av allsidige kulturtilbud og -opplevelser og gode forhold for oppvekst og utdanning.

Vil du være med å bygge opp et innsatsteam for barn og unge?

Midtre Gauldal kommune vil i 2022 opprette et prøveprosjekt med etablering av innsatsteam for barn og unge. Teamet skal bidra til samordning og koordinering av tjenester rundt barn og familier. Arbeidet skal ha et helhetlig og tverrfaglig perspektiv med fokus på helse og livsmestring. Innsatsen skal rettes mot å bistå barn, elever, foreldre, barnehager og skoler. 

Innsatsteamet skal jobbe forebyggende og komme tidlig inn før det blir behov for store sammensatte hjelpetiltak hos barn og familier samt jobbe med samordning og koordinering av tjenester rundt barn og familier der det er satt i gang omfattende hjelpetiltak. Teamet skal veilede ansatte i barnehager og skoler både i enkeltsaker og på systemnivå. 

Vi søker medarbeidere som ønsker å bidra til å utvikle tjenestene våre og som vil være med på å etablere innsatsteamet for barn og unge. Vi ønsker et tverrfaglig sammensatt team som kan supplere kommunens øvrige fagpersonell. I første omgang vil teamet bestå av 3 ansatte i 50% stillinger med ulik kompetanse. For alle stillingen er det mulighet for hel stilling i kombinasjon med andre stillinger i kommunen. 

Innsatsteamet skal jobbe i skjæringspunktet mellom barnehage, skole og de forebyggende tjenestene for barn og unge. Teamet blir organisatorisk underlagt enheten Helse og familie som bl.a. innbefatter PPT, barnevern, helsestasjon og psykisk helse.

Vi søker etter 3 x 50 % faste stillinger. For alle stillingene vil det være mulig å få 100 % fast stilling i kombinasjon med andre stillinger i kommunen, f eks. som spesialpedagog, helsesykepleier eller miljøterapeut.

Kvalifikasjonskrav

Godkjent utdanning som:

 • spesialpedagog
 • helsesykepleier
 • annen relevant høyskoleutdanning innen pedagogikk/sosialfag/helsefag/miljøterapi

Erfaring/praksis

Det er ønskelig med erfaring fra:

 • arbeid med barn og unge
 • veiledning av ansatte i barnehager, skoler, barn, unge og foreldre
 • miljøterapeutisk arbeid

Personlig egnethet – våre krav og ønsker til deg er at:

 • du er fleksibel og har evne til samarbeid
 • du har evne til å arbeide løsningsorientert og engasjert i et travelt miljø
 • du har god muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • gode digitale ferdigheter
 • du er faglig dyktig (har oppdaterte kunnskaper/ferdigheter på ditt fagfelt)
 • Førerkort klasse B og disponerer egen bil
 • Personlig egnethet vektlegges

Midtre Gauldal kommune tilbyr:

 • kompetanseutvikling
 • lønn etter avtale, gode pensjons og forsikringsordninger, bedriftshelsetjeneste
 • et utviklingsorientert og trivelig arbeidsmiljø

Eventuelle spørsmål rettes til: Oddveig Børset t. 958 99 412  e-post: odb@mgk.no eller

Toril Grøtte t. 48298013  e-post: torgro@mgk.no

StillingsID: 1426

Søknadsfrist

Søknadsskjema