Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Midtre Gauldal kommune – kreativ og raus

Midtre Gauldal kommune er en vekstkommune for befolkning og næringsliv. Det arbeides for økt vekst i tiden framover blant annet som følge av ny E6 og enda bedre utbygd kollektivtilbud til og fra Trondheim.

Kommunesenteret Støren ligger ca 45 minutters kjøretur fra Trondheim langs E6, og er knutepunkt for både E6/Rørosveien og Dovrebanen/Rørosbanen. Støren er et regionalt handelssenter mellom Trondheim, Oppdal og Røros, og her er bedrifter innen næringsmiddel-, trelast- og annen industri og næringer lokalisert.

Kommunen har et mangfoldig organisasjonsliv, og det ligger godt til rette for allsidig friluftsliv. Gaula er en av landets beste lakseelver og Forollhogna nasjonalpark utgjør en stor del av kommunens samlede areal.

Gauldal skole- og kultursenter er et kraftsentrum for opplæring og kulturformidling i hele regionen.

Midtre Gauldal kommune deltar i Trondheimsregionen og har sluttet seg til felles strategisk næringsplan og interkommunal arealplan for regionen.

Kommunen er for tiden i gang med store og interessante utviklingsoppgaver knyttet til samfunns- og næringsutvikling, med særlig fokus på utvikling av kommunesenteret Støren.

Midtre Gauldal kommune er en 2-nivå kommune og har 12 selvstendige enheter.

Ved enhet for Eiendom og kommunalteknikk er det ledig 100 % stilling som avdelingsleder/ingeniør bygg og eiendom (ID 1264).

Enheten har i dag 57 medarbeidere som arbeider i et bredt sammensatt fagmiljø med ansvar for forvaltning og drift av kommunens eiendommer, prosjekt- og byggeledelse ved nybygging og ombygginger, samt for det kommunaltekniske området (vei, vann og avløp) og diverse andre tekniske tjenester. De kommunaltekniske driftsoppgavene er omfattende.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Overordnet ledelse av kommunens avdeling for bygg og eiendom
 • Overordnet personal- og økonomisk ansvar for driftsoperatører og renholdspersonale
 • Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygg, boliger og eiendom  
 • Prosjekt og byggeledelse for nye bygg, men også for rehabilitering av kommunens bygningsmasse
 • Helse, miljø og sikkerhet og internkontroll for arbeidsområdet
 • Saksbehandling, inklusive for politiske utvalg
 • Økonomisk planlegging og budsjettarbeid for området
 • Digitalisering og utvikling av fagområdet

Kompetanse

Kvalifikasjoner

 • Utdanning innen byggtekniske fag og/eller drift og vedlikehold på minimum høgskolenivå.
 • Dokumentert relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • God kunnskap om IKT som verktøy for planlegging, styring og kommunikasjon.

Ønsket erfaring/praksis

 • Erfaring med arbeid innenfor relevante fagområder i offentlig eller privat sektorer.
 • Praksis og erfaring innenfor fagområdet bygg blir vektlagt.
 • Lederutdanning-/og eller ledererfaring.
 • Erfaring innen saksbehandling fra offentlig sektor.
 • Erfaring med bruk av digitale planleggings- og prosjekteringsverktøy.

Personlige egenskaper

Vi ser etter en entusiastisk medarbeider som har evne og vilje til å drive utviklings-/forbedringsarbeid. Du er opptatt av kvalitet og driftseffektivitet innenfor det fagområdet du har et særlig ansvar. Du må ha lyst til å være med på å skape gode forutsetninger for at alle medarbeidere og kollegaer kan arbeide systematisk og målrettet til beste for kommunens innbyggere. Du jobber systematisk og har gjennomføringskraft samtidig som du er serviceinnstilt. Vi forventer at du bidrar til et tett og konstruktivt samarbeid med øvrige kommunale enheter om oppfølging av politiske vedtak og slik at innbyggerne får oppleve en samkjørt kommunal administrasjon.

Vi tilbyr

 • Spennende og krevende arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktig lønn, god pensjonsordning og fleksibel arbeidstidsordning
 • Muligheter for kompetanseutvikling
 • Godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer
 • Mulighet for selvstendig arbeid
 • Mulighet for deltakelse i teknisk vaktordning

Øvrig informasjon

Tilsetting i stillingen skjer på vilkår som framgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement, herunder 6 mnd. prøvetid.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Spørsmål om stillingen rettes til fungerende enhetsleder John Ivar Reitan. Tlf. 72 40 31 15/ 917 38 592 eller assisterende rådmann Bodil Brå Alsvik 72 40 30 65/913 11 248.

Søknaden sendes elektronisk via kommunens hjemmeside.

Søknadsfrist