Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Ved Lysgården verksted er det ledig to faste stillingshjemler på inntil 156 % som aktivitør eller tilsvarende.

Lysgården verksted er en arbeidsplass for mennesker som av ulike årsaker trenger arbeidstrening og spesiell tilrettelegging i arbeidssituasjonen. Verkstedet er organisatorisk tilknyttet enhet for Kultur, fritid og voksenopplæring.

Ansvars- og arbeidsområder:
-Kartlegge den enkeltes ønsker om og mulighet for arbeidsaktivitet med fokus på muligheter, medbestemmelse og egenmestring
-Planlegge, lede og gjennomføre ulike typer arbeidsaktiviteter på tre-, tekstil- og keramikkavdelingen, ulike service- og vedlikeholdsoppgaver, samt oppgaver i ordinære bedrifter.
-Vurdere og dokumentere arbeidsaktiviteter
-Bidra til å utvikle og kvalitetssikre arbeidsaktiviteter og produkter
-Markedsføre verkstedets produkter
-Sørge for at rammene for aktivitetene er på plass, herunder HMS, vedlikehold av maskiner og samarbeid med andre aktører
-Ivareta primærkontaktoppgaver
-Delta og bistå i aktiviteter og utflukter, samt gym, svømming og renhold av lokaler
-Utføre helse- og omsorgstjenester ved behov
-Noe kjøring med stor personbil med henger må påregnes i forbindelse med transportoppdrag
-Veilede i og utføre arbeid med større maskiner og utstyr etter gjeldende regelverk. Eksempelvis vedmaskin, snøfres, plenklipper, motorsag og annet

Kompetanse:

Kvalifikasjonskrav
-Fagbrev som aktivitør er foretrukket, men ikke et absolutt krav ut fra en helhetsvurdering av egnethet og kvalifikasjoner, der arbeidsgruppens totale sammensetning vil vurderes. Annen helsefaglig bakgrunn tillegges i så fall vekt.
-Realkompetanse innen arbeid med tre, keramikk, tekstil, og/eller service-/vedlikeholdsoppgaver.
-Gode ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig
-Førerkort minimum kl. B
-Livredningsprøve i basseng må avlegges ved ansettelse

Erfaring/praksis
-Erfaring med tilrettelegging av arbeidsaktivitet for voksne med funksjonsnedsettelser, alternative kommunikasjonsformer, utviklingshemming og generelt miljøarbeid foretrekkes
-Erfaring i ulike håndverk- og service- og vedlikeholdsoppgaver, som trearbeid, keramikk, tekstil, vedarbeid, snøbrøyting, plenslått og annet.
-Erfaring med å kjøre større personbil med henger, og bruk av motoriserte maskiner og redskap foretrekkes

Personlige egenskaper
Vi ønsker en medarbeider som
-Viser fleksibilitet og takler en arbeidsdag med endringer
-Viser raushet og har evne til samarbeid og samspill
-Viser kreativitet og ønsker å bidra til egenutvikling hos arbeidstakerne ved verkstedet
-Har evne til å finne praktiske løsninger på utfordringer
-Viser evne til å komme i kontakt med ulike typer mennesker og bygge gode relasjoner
-Er ansvarsbevisst og lojal
-Har evne og vilje til endring og nytenking
-Menn vil kunne gis et fortrinn i tråd med Arbeidsmiljøloven § 13-3 begrunnet i enkelte regelmessige arbeidsoppgaver, dersom kvalifikasjonskravet vurderes som tilstrekkelig oppfylt
-Ferdigheter innen eksempelvis musikk, drama eller media vil kunne tillegges vekt ved ellers like kvalifikasjoner

Vi tilbyr
-Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
-Medlemskap i offentlig pensjonsordning KLP/STP.

Øvrig informasjon
Ved intern tilsetting vil det kunne bli ledig andre stillinger i enheten. Søkerlisten vil da kunne bli brukt videre. Ansatte som skal yte helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming må fremvise politiattest.

Henvendelser om stillingen rettes til leder Siv Singsaas, tlf. 72 40 32 40
 

Søknadsfrist