Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
For en helsefagarbeider med stort hjerte for pasienten har vi ledig vikariat 65% stilling på natt med mulighet for fast tilsetting. Stillingen er ledig fra 14.08.2023.
Helsefagarbeider

Arbeidsoppgaver:

 • Helsefaglig yrkesutøvelse i form av stell, pleie og omsorg
 • Veiledning i hjelp til selvhjelp overfor bruker.
 • Praktisk bistand i forhold til daglige gjøremål

Kompetanse:

 • Krav om bestått eksamen/fagbrev og autorisasjon som helsefagarbeider.
 • Søkere som opparbeider seg praksis for å ta fagbrev som helsefagarbeider og andre søkere med relevant utdanning eller erfaring fra pleie og omsorg kan komme i betraktning stillingen.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlig egnethet:

Vi ønsker medarbeidere som

 • Har evne og vilje til endring og nytenking.
 • Er fleksibel, og håndterer en arbeidsdag med stadige endringer.
 • God samarbeidsevne, evner å gjøre dine kolleger gode.
 • Lærevillig
 • Personlig egnethet vektlegges.

Øvrig informasjon:

Kommunesenteret Støren ligger ca. tre kvarters kjøring fra Trondheim langs E6, og er knutepunkt for Dovre- og Rørosbanen. Kommunen er rik på muligheter for allsidig friluftsliv. Gaula er en av landets beste lakseelver. I Forollhogna nasjonalpark og i seterdalene går natur- og kulturminneopplevelser hånd i hånd.

Enhet for Pleie og omsorg i Midtre Gauldal kommune består av sykehjem med vaskeri og kjøkken/kantine, 4 bo og dagsenter, hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste og 3 avdelinger for funksjonshemmede.

Før tiltredelse i stillingen vil det bli krevd fremlagt politiattest ikke eldre enn 3 måneder i henhold til nye krav fra 1. januar 2017.

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Medlemskap i god, offentlig pensjonsordning (KLP/STP).

Ved intern ansettelse kan annen stilling i enheten bli ledig.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Avdelingsleder Ina Nordvik Kjartansson, tlf. 48207466

Enhetsleder Ingeborg Vongraven, tlf. 97972845

StillingsID: 2023/5090

Søknadsfrist

Søknadsskjema