Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Vi kan tilby deg som helsefagarbeider en 65 % fast nattstilling ved Enhet for Pleie og omsorg.
Helsefagarbeider

Andre yrkesgrupper tas også i betraktning, egnethet vektlegges ved tilsetting.

Kompetanse:

 • Krav om autorisasjon
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Arbeidsoppgaver:

 • Legemiddelhåndtering samt håndtering av medisinsk utstyr.
 • Systematisk observasjon, kartlegging og dokumentasjon, herunder primæroppgaver og pårørende arbeid.
 • Endring i arbeidsoppgaver må påberegnes i en enhet i stadig omstilling.
 • Opplæringsansvar overfor medarbeidere/studenter

Vi tilbyr:

 • Dyktige kolleger og et stort fagmiljø.
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver.
 • Selvstendige og spennende oppgaver i en enhet i utvikling og omstilling
 • Et engasjerende og godt fag- og arbeidsmiljø med intern kunnskapsdeling og fokus på bedre utnyttelse av organisasjonens samlede kunnskap
 • Lønn etter sentrale avtaler.
 • Goder pensjonsordninger

Personlig egnethet:

Vi ønsker medarbeidere som

 • Er fleksible, og takler en arbeidsdag med stadige endringer
 • Er strukturerte, og evner å organisere hverdagen i samspill med andre ansatte og brukere
 • Som har brukere og faglighet i fokus

Øvrig informasjon:

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Medlemskap i god, offentlig pensjonsordning (KLP/STP).

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Avdelingsleder Tina Strand tlf. 92887805

Assisterende enhetsleder Jorun Marie Svardal tlf. 92 40 35 08

StillingsID:  23/1864

Søknadsfrist

Søknadsskjema