Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi
Er du interessert i helgestilling eller være tilkallingsvikar i helsetjenesten, ta gjerne kontakt med oss!
Helgestilling pleie og omsorg

.

Vi har ledige helgestillinger og tilkallingsvikarer for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Assistenter er også velkommen til å søke på stillingen – p.t. Enhet for Pleie og omsorg, hjemmetjenester og sykehjem.

Arbeidsoppgaver

  • Helsefaglig yrkesutøvelse i form av stell, pleie og omsorg, samt veiledning i hjelp til selvhjelp overfor bruker/pasient
  • Praktisk bistand i forhold til daglige gjøremål

 Kompetanse

  • Krav om bestått eksamen/fagbrev og autorisasjon som helsefagarbeider
  • Søkere som opparbeider seg praksis for å ta fagbrev som helsefagarbeider og andre søkere med erfaring fra pleie og omsorg kan komme i betraktning for enkelte stillinger
  • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

 Personlig egnethet

Vi ønsker medarbeidere som

  • Har evne og vilje til endring og nytenking
  • Er fleksibel, og håndterer en arbeidsdag med stadige endringer.
  • God samarbeidsevne, evner å gjøre dine kolleger gode.
  • Lærevillig
  • Personlig egnethet vektlegges.

Øvrig informasjon

Enhet for Pleie og omsorg i Midtre Gauldal kommune består av sykehjem med vaskeri og kjøkken/kantine, 4 bo- og dagsenter, hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste og 3 avdelinger for funksjonshemmede.

Før tiltredelse i stillingen vil det bli krevd fremlagt politiattest ikke eldre enn 3 måneder i henhold til nye krav fra 1. januar 2017.

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Medlemskap i god, offentlig pensjonsordning (KLP/STP).

Søkere tas inn fortløpende.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

Enhetsleder Ingeborg Vongraven, tlf: 97972845

StillingsID: 1463

Søknadsfrist: 30.08.22.

 

 

Søknadsfrist

Søknadsskjema