Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Vi trenger deg som er interessert i en helgestilling eller vil være tilkallingsvikar i helsetjenesten.
Helgestilling pleie og omsorg

Ved enhet for pleie og omsorg har vi ledige faste helge stillinger og behov for flere tilkallingsvikarer. Er du helsefagarbeider/ hjelpepleier/ omsorgsarbeider eller assistent, og er engasjert og glad i mennesker, ønsker vi deg velkommen til å søke på stillingen - Enhet for Pleie og omsorg, hjemmetjenester og sykehjem. 2.gang utlysning!

Arbeidsoppgaver

 • Helsefaglig yrkesutøvelse i form av stell, pleie og omsorg, samt veiledning i hjelp til selvhjelp overfor bruker/pasient
 • Praktisk bistand i forhold til daglige gjøremål

Kvalifikasjoner

 • Krav om bestått eksamen/fagbrev og autorisasjon som helsefagarbeider
 • Søkere som opparbeider seg praksis for å ta fagbrev som helsefagarbeider og andre søkere med erfaring fra pleie og omsorg kan komme i betraktning for enkelte stillinger
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

 Personlig egenskaper

Vi ønsker medarbeidere som

 • Har evne og vilje til endring og nytenking
 • Er fleksibel, og håndterer en arbeidsdag med stadige endringer.
 • God samarbeidsevne, evner å gjøre dine kolleger gode.
 • Lærevillig
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med gode kollegaer
 • Spennende og meningsfylte arbeideoppgaver
 • Muligheter for kompetanseutvikling
 • God pensjonsordning gjennom KLP/SPK

Øvrig informasjon

Enhet for Pleie og omsorg i Midtre Gauldal kommune består av sykehjem med vaskeri og kjøkken/kantine, 4 bo- og dagsenter, hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste og 3 avdelinger for funksjonshemmende.

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Søknader vurderes kontinuerlig.

Før tiltredelse i stillingen vil det bli krevd fremlagt politiattest ikke eldre enn 3 måneder i henhold til nye krav fra 1. januar 2017.

Et godt arbeidsmiljø er sammensatt av mangfold, og Midtre Gauldal kommune oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uansett alder, kulturell bakgrunn, funksjonsevne og kjønn.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

Konstituert enhetsleder Ingeborg Vongraven, tlf: 97972845 e-post: ingv@mgk.no

StillingsID: 1463

Søknadsfrist

Søknadsskjema