Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Midtre Gauldal – Kreativ og raus

Gjennom en bærekraftig utvikling basert på kommunens verdier i form av natur, miljø og mennesker, skal vi sammen skape en attraktiv kommune for framtida.

 

Kommunesenteret Støren ligger ca. tre kvarters kjøring fra Trondheim langs E6, og er

knutepunkt for Dovre- og Rørosbanen.

Kommunen er rik på muligheter for allsidig friluftsliv. Gaula er en av landets beste lakseelver. I Forollhogna nasjonalpark og i seterdalene går natur- og kulturminneopplevelser hånd i hånd.

Alle skole- og barnehagebygg er modernisert de siste åra, og nye Gauldal skole- og kultursenter signaliserer kommunens satsing på bolyst i form av allsidige kulturtilbud og -opplevelser og gode forhold for oppvekst og utdanning.

 

Enhet for Pleie og omsorg i Midtre Gauldal kommune består av sykehjem med vaskeri og kjøkken/kantine, 4 bo og dagsenter, hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste og 3 avdelinger for funksjonshemmede. Midtre Gauldal sykehjem er sertifisert som livsgledehjem. De som ansettes i enheten skal ha fokus på de individuelle psykososiale behovene til brukerne gjennom systematisk livsgledearbeid.

 

 

Midtre Gauldal kommune har ledige

 

ID 1298 – Helgestillinger for helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider – p.t. Enhet for Pleie og omsorg

 

Det er ledig flere helgestillinger i mindre stillingshjemler, både faste og vikariat, ved de ulike avdelingene ved Enhet for Pleie og omsorg. Dersom du har ønsker i forhold til avdeling, stillingsstørrelse eller hvor ofte du kan arbeide helg, så bes dette oppgitt i søknaden.

 

Arbeidsoppgaver:

- Helsefaglig yrkesutøvelse i form av stell, pleie og omsorg, samt veiledning i hjelp til

selvhjelp overfor bruker/pasient

- Praktisk bistand i forhold til daglige gjøremål

- Stillingene har p.t arbeid hver 2., 3. eller 4. helg

 

Kompetanse:

- Krav om bestått eksamen/fagbrev og autorisasjon som hjelpepleier/helsefagarbeider/omsorgsarbeider

- Søkere som opparbeider seg praksis for å ta fagbrev som helsefagarbeider og andre søkere med erfaring fra pleie og omsorg kan komme i betraktning for enkelte stillinger

- Må beherske norsk skriftlig og muntlig

 

Personlig egnethet:

Vi ønsker medarbeidere som

- Er fleksible, og takler en arbeidsdag med stadige endringer

- Er ansvarsbevisste og lojale

- Har evne til samarbeid og samspill

- Har evne og vilje til endring og nytenking

 

Øvrig informasjon:

- Søkere som vil jobbe i hjemmetjenesten må ha førerkort, og må kunne disponere egen bil.

- Medarbeiderne må påregne seg å måtte utføre arbeid og oppgaver ved flere av enhetens avdelinger dersom det er behov for dette. Som ansatt i Midtre Gauldal kommune kan du bli overført til andre enheter som følge av driftsendringer, rasjonalisering og andre forhold hos både arbeidstaker og arbeidsgiver. Du kan også få endret arbeids- og ansvarsoppgaver som følge av omorganisering av virksomheten, og omdisponering til annen tjeneste internt når forholdene gjør dette nødvendig.

 

Før tiltredelse i stillingen vil det bli krevd fremlagt politiattest ikke eldre enn 3 måneder, i henhold til nye krav fra 1. januar 2017.

 

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Medlemskap i god, offentlig pensjonsordning (KLP/STP).

 

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

Avdelingsleder Ingeborg Vongraven, tlf: 72 40 33 97

Avdelingsleder Morten Engen, tlf: 72 40 32

Søknadsfrist