Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Enhet for Pleie og omsorg søker ferievikarer til våre ulike avdelinger for sommeren 2023.
Ferievikarer 2023

Kompetansen vi søker etter:

Legestudenter

Hjemmehjelp

Kjøkkenassistent/ufaglærte

Sykepleiere

Vernepleiere

Sykepleierstudenter

Vernepleierstudenter

Helsefagarbeidere/hjelpepleiere/omsorgsarbeidere, assistenter/ufaglærte

Faglært kokk

NB! Andre faggrupper kan søke på assistentstillingene, og vil kunne bli vurdert.

 

Vi søker deg som:

Behersker norsk skriftlig og muntlig.

Er fleksibel, og håndterer en arbeidsdag med stadige endringer.

Er strukturert, og evner å organisere hverdagen i samspill med andre ansatte og brukere, og som ser fordelene med å arbeide i team for å nå felles mål.

Er i stand til å arbeide selvstendig, men samtidig søke råd.

Bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Har brukere og livsglede i fokus.

Er ansvarsbevisst og lojal.

Har evne til samarbeid og samspill.

Har pågangsmot, og evne og vilje til endring og nytenking.

Sett gjerne opp prioritert/ønsket avdeling, og spesifiser i feltet for tilleggsopplysninger om du ønsker nattstilling.

 Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Søkere tas inn fortløpende.

Søknadsfrist

Søknadskjema