Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Kunne du tenke deg å jobbe i sommer i en av våre ulike avdelinger ved Enhet Pleie og omsorg? Vi søker deg som er kreativ, raus og opptatt av mennesker.
Sommervikarer

Vi søker ferievikarer til våre ulike avdelinger for sommeren 2024.

Kompetansen vi søker etter

 • Sykepleiere / studenter
 • Vernepleiere / studenter
 • Helsefagarbeidere / hjelpepleiere / omsorgsarbeidere, assistenter / ufaglærte
 • Legestudenter
 • Hjemmehjelp
 • Faglært kokk / kjøkkenassistent.

NB! Andre faggrupper kan søke på assistentstillingene og vil kunne bli vurdert.

Vi søker deg som

 • ønsker verdens fineste jobb.
 • liker mennesker.
 • er omsorgsfull.
 • ønsker en jobb med mening og som gir deg noe tilbake.
 • jobber selvstendig, men samtidig søke råd.
 • bidrar til et godt arbeidsmiljø.
 • er ansvarsbevisst og lojal.
 • er god på samarbeid og samspill.
 • behersker norsk muntlig og skriftlig.

De vikarene som kan jobbe flest uker i løpet av sommerferieavviklingen fra uke 25 til og med uke 32 vil bli prioritert.

Spesifiser i feltet for tilleggsopplysninger om du kan jobbe på natt.

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Det vil bli krevd politiattest for alle som skal yte tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Politiattesten må foreligge før du kan tiltre i stillingen.

StillingsID: 2024/436

Vi ønsker deg velkommen som ferievikar i Midtre Gauldal kommune!

 

Midtre Gauldal kommune
Kommunesenteret Støren ligger ca. tre kvarters kjøring fra Trondheim langs E6, og er knutepunkt for Dovre- og Rørosbanen. Kommunen er rik på muligheter for allsidig friluftsliv. Gaula er en av landets beste lakseelver. I Forollhogna nasjonalpark og i seterdalene går natur- og kulturminneopplevelser hånd i hånd. Alle skole- og barnehagebygg er modernisert de siste åra, og nye Gauldal skole- og kultursenter signaliserer kommunens satsing på bolyst i form av allsidige kulturtilbud og -opplevelser og gode forhold for oppvekst og utdanning.

Enhet for Pleie og omsorg i Midtre Gauldal kommune består av sykehjem med vaskeri og kjøkken/kantine, 3 bofelleskap, hjemmetjeneste og avdeling for funksjonshemmede. De som ansettes i enheten skal ha fokus på de individuelle psykososiale behovene til brukerne gjennom systematisk livsgledearbeid.

Søknadsfrist

Søknadsskjema