Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja
Midtre Gauldal søker ferievikarer med forskjellig kompetanse innenfor Pleie og omsorg
Pleie

Midtre Gauldal - kreativ og raus

Gjennom en bærekraftig utvikling basert på kommunens verdier i form av natur, miljø og mennesker, skal vi sammen skape en attraktiv kommune for framtida.

Kommunesenteret Støren ligger ca. tre kvarters kjøring fra Trondheim langs E6, og er knutepunkt for Dovre- og Rørosbanen.

Kommunen er rik på muligheter for allsidig friluftsliv. Gaula er en av landets beste lakseelver. I Forollhogna nasjonalpark og i seterdalene går natur- og kulturminneopplevelser hånd i hånd.

Alle skole- og barnehagebygg er modernisert de siste åra, og nye Gauldal skole- og kultursenter signaliserer kommunens satsing på bolyst i form av allsidige kulturtilbud og -opplevelser og gode forhold for oppvekst og utdanning.

Enhet for Pleie og omsorg i Midtre Gauldal kommune består av sykehjem med vaskeri og kjøkken/kantine, 4 bo og dagsenter, hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste og 3 avdelinger for funksjonshemmede. Midtre Gauldal sykehjem er sertifisert som livsgledehjem. De som ansettes i enheten skal ha fokus på de individuelle psykososiale behovene til brukerne gjennom systematisk livsgledearbeid.

Enhet for Pleie og omsorg søker ferievikarer til våre ulike avdelinger for sommeren 2022.

Kompetansen vi søker etter:

- ID 1411 - Legestudenter

- ID 1412 - Hjemmehjelp

- ID 1413 - Kjøkkenassistent/ufaglærte

- ID 1414 - Sykepleiere

- ID 1415 - Vernepleiere

- ID 1416 - Sykepleierstudenter

- ID 1417 - Vernepleierstudenter

- ID 1418 - Helsefagarbeidere/hjelpepleiere/omsorgsarbeidere

- ID 1419 - Assistenter/ufaglærte

- ID 1420 - Faglært kokk

-NB! Andre faggrupper kan søke på assistentstillingene, og vil kunne bli vurdert.

Vi søker deg som:

  • Behersker norsk skriftlig og muntlig
  • Er fleksibel, og takler en arbeidsdag med stadige endringer
  • Er strukturert, og evner å organisere hverdagen i samspill med andre ansatte og brukere, og som ser fordelene med å arbeide i team for å nå felles mål
  • Er i stand til å arbeide selvstendig, men samtidig søke råd
  • Bidrar til et godt arbeidsmiljø
  • Har brukere og livsglede i fokus
  • Er ansvarsbevisst og lojal
  • Har evne til samarbeid og samspill
  • Har pågangsmot, og evne og vilje til endring og nytenking

Øvrig informasjon:

- 18-års-aldersgrense.

- Du oppgi i søknaden hvilken periode du kan arbeide som ferievikar, med oppstartdato og siste arbeidsdag.

- Du i tillegg oppgi i søknaden hvis du ønsker ferie i løpet av sommeren, og når du eventuelt ønsker det.

- Ferie skal avtales på forhånd, også for våre ferievikarer. Benytt feltet for tilleggsopplysninger i søknaden.

- Sett gjerne opp prioritert/ønsket avdeling, og spesifiser i feltet for tilleggsopplysninger om du ønsker nattstilling.

- Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

- Det vil bli krevd politiattest for alle som skal yte tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Politiattesten må foreligge før du kan tiltre i stillingen. 

Ansettelser vil skje fortløpende.

Vi ønsker deg velkommen som ferievikar i Midtre Gauldal kommune!

Søknadsfrist

Søknadsskjema