Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
En av våre leger skal ut i permisjon og vi trenger vikar i ett år fra dd. til 31.12.23
Lege

Midtre Gauldal legekontor ligger på Støren, 5 mil sør for Trondheim. En av våre leger skal ut i permisjon og vi trenger vikar i ett år fra dd. til 31.12.23

Om legekontoret:

 • 6 legehjemler
 • En stilling for LIS 1
 • 4,6 årsverk for hjelpepersonell
 • Kontoret benytter CGM Allmenn journalsystem
 • Muligheter for hjemmekontor
 • Listelengde pt. 1030 med listetak på 1075
 • Kollegial fraværsdekning
 • Daglegevakt (øhjelp) en dag pr. uke
 • For øvrig har kommunen interkommunalt legevaktsamarbeid i Trondheimsområdet, og vikarlegen vil ha muligheter til å ta vakter på ettermiddag / kveld

Vi søker:

 • Allmennlege, spesialist i allmennmedisin eller lege med gjennomført LIS 1
 • Norsk autorisasjon
 • Gode samarbeidsevner - evne til fleksibilitet i oppgaveløsning i samarbeid med kollegiet
 • Gode norskferdigheter, muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • 8.2 avtale der kommunen sørger for alle driftsutgifter og beholder 75% av basistilskuddet, mens 25% utbetales til legen. Kompensasjon for fravær ved sykdom og kurs 5 dager pr. år.
 • Kompensasjon for kollegial fraværsdekning.
 • Legekontoret er godkjent utdanningssted for LiS 3, og om ønskelig vil vi legge til rette for spesialisering i allmennmedisin.
 • Avtalen inngås innenfor rammene av forskrift om fastlegeordning og avtaler mellom staten, KS og den norske legeforening. 
 • Fastlønnsavtale kan være et alternativ om ønskelig

Spørsmål om vikariatet kan rettes til enhetsleder Oddveig Børset, tlf. 95899412 eller legekontorets leder Ruth Elsbet Digre, tlf.97565100

StillingsID: 2023/15

Søknadsfrist

Søknadsskjema