Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

INTERN UTLYSNING

Enhet for Pleie og omsorg har ledig

Fast 90 % stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider - p.t. Singsås Bo- og dagsenter – Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver:

 • Helsefagligfaglig yrkesutøvelse i form av stell, pleie og omsorg, samt veiledning i hjelp til selvhjelp overfor bruker/pasient
 • Hjemmebesøk og utrykning på trygghetsalarmer i kommunen
 • Medikamenthåndtering
 • Veilednings- og opplæringsansvar overfor medarbeidere/studenter

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø i en variert arbeidshverdag
 • Selvstendige og spennende oppgaver i en enhet i utvikling og omstilling
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et engasjerende og godt fag- og arbeidsmiljø med fokus på internopplæring og bedre utnyttelse av organisasjonens samlede kunnskap

Kompetanse:

 • Krav om utdanning som helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider
 • Stillingen innebærer p.t. helsefaglig ansvar i samarbeid med sykepleier.
  Det er derfor ønskelig at du har arbeidserfaring i faget.
 • Krav om autorisasjon
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Søker må ha førerkort

Personlig egnethet:

Vi ønsker medarbeidere som

 • Er fleksible, og takler en arbeidsdag med stadige endringer
 • Er ansvarsbevisste og lojale
 • Har evne til samarbeid og samspill
 • Har evne og vilje til endring og nytenking

Øvrig informasjon:

Stillingene ønskes i utgangspunktet besatt i sin helhet. Dersom stillingene skal vurderes delt på flere interne søkere, må disse påregne seg å dele økt arbeidsbelastning på helg.

Medarbeideren må påregne seg å måtte utføre arbeid og oppgaver ved flere av enhetens avdelinger. Ved intern tilsetting vil det kunne bli ledig andre stillinger i enheten. Søkerlisten vil da kunne bli brukt videre.

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Medlemskap i god, offentlig pensjonsordning (KLP/STP).

Før tiltredelse i stillingene vil det bli krevd fremlagt politiattest ikke eldre enn 3 måneder, i henhold til nye krav fra 1. januar 2017.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til avdelingsleder Norunn Stenbro, tlf. 72 40 32 84.

Søknadsfrist