Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Vi søker en medarbeider med god eiendomskompetanse, som evner å ivareta brukerperspektivet og de kommersielle sidene ved driften.

Eiendomsutvikler

I Midtre Gauldal satses det for tiden aktivt og bredt på stedsutvikling. I denne forbindelse trenger vi en utviklingsorientert og strategisk eiendomsutvikler.

Som kommunens eiendomsutvikler vil du få et selvstendig ansvar for å initiere og følge opp prosjekter som kan bidra å utvikle Midtre Gauldal som en attraktiv kommune for både bosetting/boligbygging og næringsetablering. Du skal sørge for at prosjektene har gode planer, at alle samarbeidspartnere bidrar til realisering av prosjektene og at budsjetter og fremdriftsplan overholdes. En viktig oppgave i tidlig fase av prosjektene vil være å velge riktig kommersiell strategi for å gjennomføre prosjektet.

 

Stillingen som eiendomsutvikler, 100 % fast stilling, er organisatorisk tilknyttet vår enhet Eiendom og kommunalteknikk.

Enhetsleder vil være nærmeste overordnede, men kommunedirektøren vil også selv være “tett på” arbeidet med steds- og eiendomsutvikling. Ellers vil samarbeid på tvers i hele den kommunale organisasjonen og ikke minst med næringslivet i kommunen være en svært viktig suksessfaktor.  

Hovedarbeidsoppgaver

 • Tidligfasestudier/mulighetsstudier inklusive behovsanalyser, konseptutvikling, programmering, markedsanalyse, investeringsanalyse m.m.
 • Kjøp, salg og ekspropriasjon av eiendommer
 • Ansvarlig for gjennomføring av formelle reguleringsprosesser og utbyggingsavtaleforhandlinger samt medvirkning og aktivisering som en del av langsiktig prosjektutvikling
 • Forvaltning av avtaler (leieavtaler og festeavtaler) i forbindelse med utbygginger
 • Ansvarlig for at grensesnitt mot tilstøtende prosjekter ivaretas slik at kunnskaps- og erfaringsoverføring mellom tidligfase og gjennomføringsfase går sømløst

Ønsket kompetanse

Ønsket erfaring og kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse, gjerne innenfor bygg, tekniske fag, prosjektstyring mv. Særlig relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Helhetlig og tverrfaglig forståelse for eiendomsfaget, herunder forvaltning og utvikling av eiendomsmasse
 • Erfaring med energieffektivisering og miljø-/bærekraftsarbeid er en fordel

For å være relevant til denne rollen kan du ha hentet erfaring fra en rekke arenaer hvor bygg og eiendom har stått sentralt, enten på entreprenør-/rådgiversiden, eller hos eiendomsutvikler/byggherre/eiendomsbesitter. Det er viktig for oss å få på plass en medarbeider med god eiendomskompetanse, som også evner å ivareta brukerperspektivet og de kommersielle sidene ved driften.

Personlige egenskaper

Midtre Gauldal kommune søker en energisk og ambisiøs eiendomsutvikler. Du er trygg i forhandlinger og har kommersiell teft. Du er god til å identifisere verdiutviklingsmuligheter gjennom gode analyser og samarbeid. Du evner å bygge tillit og et godt renommé hos samarbeidspartnere, nabolag, politikere og alle andre kommunen er avhengige av i utviklingen av eiendommene. Det forventes at du er selvstendig, og at du på eget initiativ kan bidra til å nå kommunens mål gjennom å arbeide med prosjekter. Du er visjonær og har et fremtidsrettet fokus. Videre er du er god til å kommunisere og evner å få med deg mennesker rundt deg. Vi ser etter en kandidat som kan sette seg inn i og motiveres av kommunens samfunnsmandat og betydningen offentlig eierskap.

Det viktigste er at du har evne til å skape gode, forretningsmessige relasjoner og resultater, og at du er genuint opptatt av god og bærekraftig stedsutvikling. Det er relevant med både bolig- og næringseiendomserfaring.

 • Positiv og kritisk
 • Tålmodig i sin utålmodighet (eller motsatt)
 • Resultat og målorientert
 • Bevisst egen og andres ressursbruk
 • Er utviklingsorientert og ser potensiale for merverdi
 • Har forretningsmessig forståelse
 • Er systematisk og analytisk og har økonomisk forståelse i prosjektsammenheng
 • Er opptatt av dialog og er åpen for å hente de beste løsningene gjennom diskusjoner

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende stilling i en kommune som jobber hardt for en positiv samfunnsutvikling
 • Stor variasjon i oppgaver og arbeidsmåter, som gir deg personlig og faglig utvikling
 • Lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

For mer informasjon, kontakt Avantas ved Christian Ingebrigtsen tlf. 47462547, kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord tlf. 91870553 eller enhetsleder Steinar Reinkind tlf. 47482929. Henvendelser til Avantas vil behandles konfidensielt. Om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase.

Det vil utarbeides offentlig søkerliste. Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Det må i så fall gis en begrunnelse for dette i søknaden. Iht offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Søkere som ev. ber om unntak fra offentlighet vil bli kontaktet særskilt dersom nærmere begrunnelse ikke automatisk fyller kriteriene.

StillingsID:  2023/9080

 

Midtre Gauldal – kreativ og raus

Kreativ og raus er kommunens visjon, og den politiske ambisjonen er at Midtre Gauldal skal være «først til framtida». Det innebærer at vi som kommune vil jobbe for å skape aktivitet, attraktivitet og arbeidsplasser i kommunen vår. Vi ønsker aktivt å bruke våre verdier – lojal, tenke smart, jobbe sammen og opptre respektfullt – til å legge til rette for og stimulere til nytenking og innovasjon. Midtre Gauldal har fått status som omstillingskommune i perioden 2022-2027. Dette innebærer at vi ønsker å få kommune-næringsliv-frivilligheten til sammen å skape utviklingskraft, og vi satser særskilt på å styrke næringslivet og skape arbeidsplasser. Dette forplikter både til å jobbe for økt utviklingskraft og å følge opp en tøff ambisjon om å tilrettelegge for og sikre 300 nye arbeidsplasser.

Midtre Gauldal er et naturlig knutepunkt i søndre del av Trøndelag. Her møtes både E6, FV30, Dovrebanen og Rørosbanen. Støren markerer det ene endepunktet av Trønderbanen og enda bedre kollektivtilbud og ny firefelts E6 er under regulering.

Støren ligger kun en halvtimes kjøring fra Trondheim. Viktige særtrekk og kvaliteter i Midtre Gauldal er et aktivt kulturliv og ikke minst mulighetene for et aktivt friluftsliv med tur, jakt og fiske. Forollhogna nasjonalpark ligger i kommunen vår og landets beste lakseelv, Gaula, renner gjennom kommunen.

 

Søknadsfrist

Søknadsskjema