Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Enhet for samfunnsutvikling og kultur søker etter byggesaksbehandler i 100 % stilling
Byggesak

Stillingen som byggesaksbehandler innebærer nær kontakt med innbyggere og næringslivet i kommunen. En betydelig del av stillingen vil være veiledning og dialog for å sikre gode saksbehandlingsprosesser.  

Enhet for samfunnsutvikling og kultur har ansvaret for et bredt spekter av oppgaver innenfor områdene kultur, kart og oppmåling, næring, klima, miljø, landbruk og plan- og byggesaker. 
I stillingen som konsulent på byggesak vil du få muligheter til aktivt å påvirke samfunnsutviklingen i Midtre Gauldal kommune.
Kommunen har anskaffet E-byggesak og er i ferd med å implementere saksverktøyet for å digitalisere og forenkle saksbehandlingen i byggesaker.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling av etter plan- og bygningsloven (PBL), matrikkelova, andre lover og forskrifter med vekt på byggesaker og delingssaker, vedlikehold av bygningsregisteret og matrikkelføring
 • Yte god og tilstrekkelig service og veiledning til innbyggere og næringslivet. Den som tilsettes vil få en særskilt oppgave til å koordinere enhetens førstelinjetjeneste
 • Deltakelse i interne og eksterne fagnettverk med sikte på å utvikle tjenesteytingen/forvaltningen innenfor fagområdet
 • Saksfremlegg til politisk behandling 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra videregående skole. Teknisk fagskole eller tilsvarende vil bli tillagt vekt
 • Bred og relevant praksis fra fagområdet eller beslektede fag
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Gode digitale ferdigheter

Ønsket praksis/erfaring

 • Kommunal praksis med kjennskap til byggesaksbehandling og offentlig forvaltning vil være en fordel
 • Erfaring med bruk av digitale saksbehandlingsverktøy, deriblant ebyggesak

Personlige egenskaper

 • Evnen til å kunne utføre profesjonell kundebehandling og forstå kundens behov. Praksis med arbeidsoppgaver fra søkerbedrifter eller utbyggingsbedrifter er en fordel i stillingen
 • Gode samarbeidsevner og det å se verdien av å jobbe mot felles mål i et team
 • Faglig engasjement og evne til å ta initiativ, være spørrende og se nytteverdien av felles læring
 • Arbeide strukturert, målrettet og være løsningsorientert
 • Se muligheter til å benytte ny teknologi for å forenkle arbeidsprosesser og bidra til økt servicegrad
 • Evne til å prioritere mellom ulike arbeidsoppgaver og levere godt faglig innhold innenfor knappe tidsfrister i en hektisk arbeidshverdag, være omstillingsdyktig
 • Være en aktiv bidragsyter for å skape et godt arbeidsmiljø

Vi kan tilby

 • Varierte og interessante arbeidsoppgaver i et bredt sammensatt fagmiljø
 • Muligheter for faglig utvikling og vekst, samt muligheter for relevant etter- og videreutdanning
 • Et positivt arbeidsmiljø
 • En kommune som jobber aktivt for å styrke samhandlingen med innbyggerne og næringslivet
 • En god pensjonsordning og en fleksibel arbeidstidsordning

Et godt arbeidsmiljø er sammensatt av mangfold, og Midtre Gauldal kommune oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uansett alder, kulturell bakgrunn, funksjonsevne og kjønn.

Kontaktperson: 
Enhetsleder Rasmus Hugdahl, mobil 916 66 535, e-post: rahug@mgk.no

StillingsID:  1471

Velkommen som søker til Midtre Gauldal kommune!

Søknadsfrist

Søknadsskjema