Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Fra 01.08.2024 vil det bli ledig 100 % stilling som avdelingsleder for voksenopplæringen ved Støren ungdomsskole.
Voksenopplæringen

Midtre Gauldal kommune søker etter en avdelingsleder som er tydelig i sitt lederskap, og som har et faglig engasjement for norskopplæring av voksne flyktninger og innvandrere. Vi ønsker en leder med pågangsmot for å gjøre en forskjell for kommunens nye innbyggere. God undervisning i norsk og samfunnskunnskap, samt god opplæring gjennom introduksjonsprogrammet, er vesentlig for å lykkes med dette. Stillingen kan i tillegg få ansvar knyttet til minoritetsspråklige elever på ungdomstrinnet.

Stillingen består av p.t. 50% administrasjon og 50% elevrettet arbeid i voksenopplæringa og/eller på ungdomstrinnet. Stillingsressursen til administrasjon kan blir endret avhengig av antall elever i voksenopplæringa

Som avdelingsleder inngår du i enhetens lederteam.

Ansvars- og arbeidsoppgaver for avdelingsleder

 • lede og administrere voksenopplæringens totale virksomhet i tråd med nasjonale og kommunale føringer
 • drifte, videreutvikle og etablere nye tilbud
 • lede og motivere dyktige ansatte og legge til rette for faglig utvikling
 • sikre et godt samarbeid med elever og andre eksterne aktører
 • følge opp ansatte og resultater i avdelingen
 • Inngå i skolens lederteam

Kvalifikasjonskrav

 • formell kompetanse for tilsetting i grunnskolen jf. Opplæringslovens §10-1
 • videreutdanning i norsk som andrespråk eller tilsvarende videreutdanning
 • gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • gode digitale ferdigheter

Ønsket kompetanse

 • erfaring fra skoleledelse
 • relevant erfaring fra arbeid med målgruppa
 • god kjennskap til lov og avtaleverk
 •  

Personlig egnethet – våre krav og ønsker til deg er at

 • du er god på relasjonsledelse
 • du er strukturert, tydelig og synlig
 • du er faglig dyktig (har oppdaterte kunnskaper/ferdigheter på ditt fagfelt).
 • du har evne til å være en klar og tydelig leder
 • du har evne til å motivere
 • du er fleksibel og har evne til samarbeid
 • du har evne til å arbeide løsningsorientert og engasjert i et travelt miljø, og har samtidig godt humør

Midtre Gauldal kommune tilbyr

 • Kompetanseutvikling, ledernettverksgrupper, lederstøtte fra fagstab og interne tjenester, , lønn etter avtale, gode pensjons og forsikringsordninger, bedriftshelsetjeneste.
 • Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Eventuelle spørsmål rettes til enhetsleder Hege Sommervold t. 951 81 190

StillingsID: 2024/769

 

Midtre Gauldal kommune 
Voksenopplæringa i Midtre Gauldal er organisert i en enhet sammen med Støren ungdomsskole med enhetsleder som nærmeste leder. Voksenopplæringen har ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere mellom 18 og 67 år.

Skolen ligger sentralt på Støren og er samlokalisert med Gauldal videregående skole, kulturhus og bibliotek. Ungdomsskolen har ca. 210 elever på ungdomstrinnet og ca. 35 ansatte. Voksenopplæringen består av 4 ansatte, og har i dag ca. 50 deltakere.

Kommunesenteret Støren ligger ca. tre kvarters kjøring fra Trondheim langs E6, og er knutepunkt for Dovre- og Rørosbanen. Kommunen er rik på muligheter for allsidig friluftsliv. Gaula er en av landets beste lakseelver. I Forollhogna nasjonalpark og i seterdalene går natur- og kulturminneopplevelser hånd i hånd. Alle skole- og barnehagebygg er modernisert de siste åra. Midtre Gauldal har 5 kommunale og 2 private barnehager, 4 barneskoler og en ungdomsskole. Ledere innen oppvekstsektoren har et tett samarbeid bl.a. gjennom nettverksarbeid.

Søknadsfrist

Søknadsskjema