Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi
Midtre Gauldal kommune har ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder Støren ungdomsskole fra 01.08.2022
Avdelingsleder

Engasjert, løsningsorientert, åpen, strukturert, humørfylt, utviklingsorientert, lojal, empatisk, teamspiller og et glødende engasjement for ungdom og utdanning: er dette beskrivelser som passer til deg?

Da er kanskje du den vi ser etter som ny avdelingsleder på Støren ungdomsskole. 
Som ansatt i oppvekstsektoren i Midtre Gauldal skal du bidra til at visjonen oppfylles: «Med røtter til å vokse, og vinger til å fly». Visjonen beskriver hvilken kvalitet barn/unge, foreldre/foresatte og ansatte kan forvente ved barnehagene og skolene i Midtre Gauldal.
Støren ungdomsskole er ungdomsskolen i Midtre Gauldal kommune. Den ligger på Støren, og er samlokalisert med Gauldal videregående skole, voksenopplæring, kulturskole, kulturhus, kino og bibliotek på Gauldal skole og kultursenter. Bygget ligger i tilknytning til Størenhallen. Vi har i dag ca. 200 elever og er for tiden 33 ansatte. Ansatte er organisert på trinn, der de samarbeider tett om alle oppgaver og tar felles ansvar for elevene. 
Nå leter vi etter en tydelig og løsningsorientert leder, som vil inspirere og utvikle skolen videre i sammenheng med Midtre Gauldal kommune sine satsinger. 

Stillingen består av p.t. 80% administrasjon og 20% undervisning
-    stillingsressursen til administrasjon kan blir endret med følge av elevtall og behov 

Arbeidsoppgaver
Ansvars- og arbeidsoppgaver for avdelingsleder:  
•    Daglig oppfølging av fag og personalet, resultat- og elevoppfølging
•    Ansvar for skolens daglige drift, herunder vikaroppfølging
•    Ressurs- og timeplanlegging
•    Lede og motivere dyktige ansatte og legge til rette for faglig utvikling
•    Følge opp kommunale og statlige føringer for oppvekstsektoren 
•    Samarbeid med elever, foresatte og eksterne samarbeidspartnere
•    Inngå i skolens lederteam
•    Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen etter nærmere avtale med rektor, ut fra skolens samlede behov og kompetanse hos den som tilsettes
 

Kvalifikasjoner
•    Godkjent utdanning som lærer – etter opplæringsloven
•    Gode IKT-kunnskaper
•    Det er ønskelig med utdanning og erfaring innen ledelse

Personlig egnethet – våre krav og ønsker til deg er at
•    du har evne til å skape gode relasjoner med elever, foresatte og kollegaer. 
•    du er strukturert, systematisk, analytisk og målrettet i arbeidet
•    du er faglig dyktig (har oppdaterte kunnskaper/ferdigheter på ditt fagfelt).
•    du har evne til å være en klar og tydelig leder 
•    du har evne til å motivere
•    du er fleksibel og har evne til samarbeid
•    du er en aktiv bidragsyter slik at satsningsområdene i kommunen blir realisert ved skolen
•    du har evne til å arbeide løsningsorientert og engasjert i et travelt miljø, og har samtidig godt humør

Vi tilbyr
•    En skole med VI-kultur og som liker å samarbeide for å nå felles mål
•    Et godt arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter
•    Utviklingsorienterte og positive kollegaer
•    Faglige utfordringer og ansvar for egne områder
•    Varierte og spennende arbeidsoppgaver 
•    Ordnede arbeidsforhold i et godt arbeidsmiljø 
•    Lønns- og arbeidsvilkår etter sentrale avtaler og kommunes lokale avtaler

Midtre Gauldal kommune tilbyr
Kompetanseutvikling, ledernettverksgrupper, lederstøtte fra fagstab og interne tjenester, gode pensjons og forsikringsordninger, bedriftshelsetjeneste.
Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Eventuelle spørsmål rettes til:
Enhetsleder Hege Sommervold tlf. 95181190

StillingsID 1454
Søknadsfrist: 18.05.2022
 

Søknadsfrist

Søknadsskjema