Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Pleie og omsorg i Midtre Gauldal Kommune søker avdelingsleder på sykehjemmet
Avdelingsleder

Vi ønsker deg som har evne og vilje til å bidra til at vi møter framtida med tillit og trygghet. Hos oss vil du få mulighet til å arbeide i et fagmiljø som stadig er i utvikling og hvor tverrfaglighet settes høyt. Du ser muligheter og løsninger ut fra de ressursene du har og motiveres av utfordringer. 

Som ansatt hos oss vil du være delaktig i et interkommunalt utviklingsprosjekt med fokus på heltidskultur, faglig utvikling og veiledningssystem. Vi samarbeider med forskere for å sikre kompetanse, kvalitet og kapasitet inn i våre tjenester. Avdelingsleder inngår i en ledergruppe som samarbeider godt. Du vil være leder for en langtidsavdeling og en korttidsavdeling.

Vi tilbyr deg 

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver med utviklingen av framtidas helsetjenester 
 • Et raust arbeidsmiljø preget av høyt tempo og medarbeidere med stort faglig fokus, som er åpne for nye tanker og innspill 
 • Muligheter for personlig og faglig utvikling, og fokus på kontinuerlig forbedringsarbeid 
 • Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for å påvirke egen arbeidshverdag 

Hovedarbeidsoppgaver

 • Fag-, økonomi- og personalledelse ved avdelingen
 • Praktisk personalarbeid som blant annet arbeidstidsordninger, sykefraværsoppfølging og nærværsarbeid
 • Initiere og legge til rette for faglig utvikling for egne medarbeidere
 • Delta i arbeid med kvalitetssystem, internkontroll og tilsyn
 • Støtte, opplæring og veiledning for egne medarbeidere
 • Lede og delta aktivt i arbeidsmiljøgruppene ved enheten

Avdelingsleder skal påse at daglige arbeidsoppgaver ved avdelingen utføres på en effektiv og forsvarlig måte, eventuelt med bistand fra andre avdelinger når ressursbehov/ressurstilgang tilsier det.

Kvalifikasjonskrav

 • 3-årig utdanning som sykepleier med offentlig godkjenning, eller annen relevant helsefaglig kompetanse 
 • Lederutdanning er ønskelig, men relevant ledererfaring fra offentlig sektor kan kompensere for utdanning. 
 • God forståelse for ansvarsområde pleie og omsorg 
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne 

Ønsket erfaring/praksis

 • Relevant ledererfaring 
 • Erfaring fra endrings- og omstillingsprosesser i kommunehelsetjenesten 
 • Erfaring fra arbeid med ulike med arbeidstidsordninger, turnusarbeid og ressursstyring 

Tiltredelse etter avtale. 

Søkere til utlyste stillinger vil også kunne bli vurdert ved interne forskyvninger/dersom andre lederstillinger ved enheten blir ledig. 

Før tiltredelse i stillingen vil det bli krevd fremlagt politiattest ikke eldre enn 3 måneder. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til enhetsleder for pleie og omsorg, Ingeborg Vongraven tlf. 97972845 eller assisterende enhetsleder Jorun Marie Svardal tlf. 92403508. 

StillingsID:  2023/1945

 

Søknadsfrist

Søknadsskjema