Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Vi søker en engasjert arbeidsleder på vei i 100 % fast stilling ved enhet for eiendom og kommunalteknikk.
Arbeidsleder vei

 

Hovedarbeidsoppgaver

 • Drift, vedlikehold og oppsyn med de kommunale veiene.
 • Planlegging og koordinering av daglige gjøremål
 • Koordinering av oppgaver på tvers i avdelingen i samarbeid med arbeidsleder for vann og avløp.
 • Inngår i kommunens tekniske beredskapsvakt, med rullering hver femte uke
 • Oppfølging av innleide entreprenører
 • Deltagelse i planlegging og oppfølging av veiprosjekter
 • Omtrent 20% av stillingen vil være administrative oppgaver:
  • Saksbehandling av veiforvaltningssaker, f.eks. avkjørselstillatelser, gravemeldinger og arbeidsvarslingsplaner
  • Behandling av innkommende fakturaer i regnskapssystemet
 • Tett samarbeid med avdelingsingeniør/-leder vei, vann og avløp

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev innen fagområdet bygg og anlegg eller lignende er ønskelig. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende fagbrev
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Det er ønskelig at søker har sertifikat klasse C1E, T (50km/t) og BE
 • Gode datakunnskaper
 • Geografisk avstand vil bli vektlagt grunnet deltakelse i teknisk beredskapsvakt.

Erfaring/praksis

 • Det er ønskelig med erfaring fra anleggsbransjen eller annen relevant bakgrunn innen vei
 • Erfaring fra bruk av digitale arbeidsverktøy

Personlige egenskaper

 • Fleksibel, stabil og lojal
 • Løsningsorienter, ansvarsfull og selvstendig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Positiv til å lære og ta i bruk nye arbeidsmetoder

Vi tilbyr

 • Et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Utfordrende og allsidige arbeidsoppgaver
 • Muligheter for kompetanseutvikling
 • Konkurransedyktig lønn
 • God pensjonsordning gjennom KLP

Øvrig informasjon
Tilsetting i stillingen skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. 
Et godt arbeidsmiljø er sammensatt av mangfold, og Midtre Gauldal kommune oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uansett alder, kulturell bakgrunn og kjønn.

Ønsker du nærmere opplysninger, fås dette ved henvendelse til avdelingsleder vei, vann og avløp, Marit Kristin Krogstad, t. 917 47 238, makro@mgk.no.

StilllingsID: ID 2024/1294

 

Eiendom og kommunalteknikk - Midtre Gauldal kommune
Enhet for eiendom og kommunalteknikk har i dag 46 medarbeidere som arbeider i et bredt sammensatt fagmiljø med ansvar for forvaltning og drift av kommunens eiendommer, prosjekt- og byggeledelse ved nybygging og ombygginger, samt for det kommunaltekniske området (vei, vann og avløp) og diverse andre tekniske tjenester.

Avdeling for vei, vann og avløp i Midtre Gauldal kommune har per i dag fem ansatte på drift, to på vei og tre på vann og avløp.

Søknadsfrist

Søknadsskjema