Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Soknedal oppvekstsenter ligger i Soknedal, ca. 15 km fra Støren sentrum. Oppvekstsenteret har ca. 140  elever i skolen. Totalt er det 24 ansatte ved skolen. Oppvekstsenteret har et stort og variert uteområde med muligheter for allsidig aktivitet i alle årstider. Enhetsleder er øverste ansvarlig for enheten, mens det er to avdelingsledere der en har ansvaret for barnehagen og den andre har ansvar for skolen. Stillingen består i dag av 50% administrasjon og 50% undervisning.

Kommunesenteret Støren ligger ca. tre kvarters kjøring fra Trondheim langs E6, og er knutepunkt for Dovre- og Rørosbanen. Kommunen er rik på muligheter for allsidig friluftsliv. Gaula er en av landets beste lakseelver. I Forollhogna nasjonalpark og i seterdalene går natur- og kulturminneopplevelser hånd i hånd.

Alle skole- og barnehagebygg er modernisert de siste åra. Midtre Gauldal har 5 kommunale og 2 private barnehager, 4 barneskoler og en ungdomsskole. Ledere innen oppvekstsektoren har et tett samarbeid bl.a. gjennom nettverksarbeid.

Som ansatt i oppvekstsektoren i Midtre Gauldal skal du bidra til at visjonen til oppfylles: «Med røtter til å vokse, og vinger til å fly». Visjonen beskriver hvilken kvalitet barn/unge, foreldre/foresatte og ansatte kan forvente ved barnehagene og skolene i Midtre Gauldal.

ID 1246 – 100 % fast stilling fra 01.08.2019 – avdelingsleder Soknedal skole
Stillingen består av 50% administrasjon og 50% undervisning

Ansvars- og arbeidsoppgaver for avdelingsleder: 

 • Daglig oppfølging av fag og personale
 • Lede og motivere dyktige ansatte og legge til rette for faglig utvikling
 • Følge opp kommunale og statlige føringer for oppvekstsektoren
 • Inngå i oppvekstsenterets lederteam

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent utdanning som lærer – etter loven
 • Gode IT-kunnskaper
 • Det er ønskelig med utdanning og/eller erfaring innen ledelse

Personlig egnethet – våre krav og ønsker til deg er at:

 • du er god på relasjonsledelse
 • du er strukturert, tydelig og synlig
 • du er faglig dyktig (har oppdaterte kunnskaper/ferdigheter på ditt fagfelt).
 • du har evne til å være en klar og tydelig leder
 • du har evne til å motivere
 • du er fleksibel og har evne til samarbeid
 • du har evne til å arbeide løsningsorientert og engasjert i et travelt miljø, og har samtidig godt humør

Midtre Gauldal kommune tilbyr:

 • Kompetanseutvikling, ledernettverksgrupper, lederstøtte fra fagstab og interne tjenester, , lønn etter avtale, gode pensjons og forsikringsordninger, bedriftshelsetjeneste.
 • Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Eventuelle spørsmål rettes til:
Enhetsleder Soknedal oppvekstsenter Ragnhild Hammerås 72 40 34 25/416 44 734

Registrer søknaden elektronisk.

 

Søknadsfrist