Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Pårørendeskole i Midtre Gauldal

Hva skjer Publisert av Tore Wolden , 14.10.19

Dato: 23. okt 2019 Sted:
Kommunestyresalen på rådhuset
Tidspunkt: 18.00 Pris:
Gratis inngang
Ansvarlig:
Midtre Gauldal kommune i samarbeid med Gauldal demensforening

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon.

Gjennom faglige forelesninger, plenumssamtaler får du kunnskap om demens og treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Dato

Tid

Tema

Onsdag 23.10.2019

18:00 – 21:00

Sykdomslære, symptomer og sykdomsforløp

Onsdag 30.10.2019

18:00 – 21:00

Kommunikasjon og samhandling.

Onsdag 06.11.2019

18:00 – 21:00

Hjelpemidler. Tilbud i kommunen. Dagaktivitetstilbud

Onsdag 13.11.2019

18:00 – 21:00

Vergemål. En pårørendehistorie.

Det er mulig å ta med seg sin pårørende med demenssykdom disse kveldene.

Det er da en hyggelig kaffestund/aktivitet parallelt med kurset som frivillige fra demensforeninga gjennomfører.

For nærmere opplysninger og påmelding, kontakt

Tove A. Bjørklund    tlf: 97 65 55 46, e-post:  tobjor@mgk.no

Marit Hovstad                                      e-post: marh@mgk.no

        

Påmeldingsfrist: mandag 21.oktober