Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja
29 september

Digitalt informasjonsmøte for næringslivet i Midtre Gauldal

Vi har vært gjennom en krise – mange står utenfor arbeidslivet, samtidig er det stor mangel på nok arbeidskraft! Hvordan står det til i våre kommuner?

Godt arbeidsmiljø er viktig for å beholde god arbeidskraft – enkle grep kan gjøre stor forskjell.
Alle virksomheter i vår region inviteres nå til digitalt møte på Teams onsdag 29. september kl. 08.30 - 09.30

Møteagenda:
«Utviklingstrekk og trender på arbeidsmarkedet – fra krise til mangel på arbeidskraft» v/ Eli Sektnan fra NAV Trøndelag

Norske virksomheter mangler til sammen 46 000 personer.
Det viser NAVs bedriftsundersøkelse 2021, som kartlegger etterspørsel og mangel på arbeidskraft. Hvordan står det til i vår region?

«Godt arbeidsmiljø forebygger sykefravær - presentasjon av den digitale Arbeidsmiljøportalen» v/ Kristina Jeanette Mersland fra Direktoratet for arbeidstilsynet

Det lønner seg å investere i arbeidsmiljøet. I gode arbeidsmiljø øker produktiviteten, trivselen og motivasjonen for arbeidet. Sykefraværet går også ned.

Interessert? 

Kontakt Hege.anita.scheie@nav.no, tlf 900 12 645 
7 oktober

#MULIGHETER med Geir Lippestad

NAV og NIT avd Midtre Gauldal ønsker å invitere næringslivet til inkluderingskonferansen #MULIGHETER der vi har invitert ulike foredragsholdere som Geir Lippestad (deltar digitalt), Armand Vestad, May Beate Haugan og Ulf Andersen.

Det vil også bli delt ut en inkluderingspris der en bedrift vil motta en heder for godt samarbeid og modig rekruttering.

 

Kontaktinformasjon 

Hege Anita Scheie, NAV Midtre Gauldal | Hege.anita.scheie@nav.no

7 oktober

Verdensdagen i Mental Helse

Velkommen til hyggekveld i Soknahallen!

Gevinst på inngangsbilletten.

Velkommen