Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Vi holdt to innlegg på konferanse om kommuneøkonomi

Midtre Gauldals klatring på Kommunekompasset blir lagt merke til. På en konferanse i regi av KS ble vi bedt om å fortelle hvordan vi har klart dette.

Nyhet Publisert av Marthe Eid , 13.06.23

Bilde fra KOMØK-konferansen. På bildet ser vi helsefaglig rådgiver Solveig Tofte og økonomisjef Håvard Ler på scenen.
Bilde fra KOMØK-konferansen. På bildet ser vi helsefaglig rådgiver Solveig Tofte og økonomisjef Håvard Ler på scenen.

Helsefaglig rådgiver Solveig Tofte og økonomisjef Håvard Ler snakket om den langsiktige drifts- og investeringsanalysen som ble utarbeidet i fjor: Hvorfor ble det gjort, og hvordan jobbet vi for å få dette i havn.

Demografisk utvikling og forventet utvikling av tjenestene vi gir var også tema, og litt generelt om kommunens økonomiske ståsted.

«Heng i og hold ut»

Kommunedirektør Alf Petter Tennfjord og assisterende kommunedirektør Bodil Brå Alvsvik entret også scenen. Tittelen de hadde gitt sitt innlegg var «Heng i og hold ut».

De snakket om den utviklingsreisen vi som kommune har gått gjennom fra 2010 og frem til i dag, kronet med en tredjeplass i Kommunekompasset høsten 2022

Om konferansen og kompasset

Kommuneøkonomikonferansen holdes årlig i regi av KS, Kommunalbanken, NKK (Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund) og NKRF (Kontroll og revisjon i kommunene). Det skjedde 5. og 6. juni på Scandic Oslo Airport på Gardermoen.

Kommunekompasset er et strategisk utviklingsverktøy utviklet av KS. Det beskriver den ideelle forvaltningspraksisen i en kommune. Og så måles vi opp mot dette idealet.