Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Svært gode resultater i Kommunekompasset

- Midtre Gauldal skårer nå 554 poeng, noe som er den tredje høyeste skåren som noen gang er gitt til en norsk kommune!

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 06.03.23

Håvard Moe fra KS
Håvard Moe fra KS kjenner Midtre Gauldal kommune godt, og har gjennomført Kommunekompasset med oss i 2010, 2015 og nå i 2023. Etter 23 år i KS, er han en av dem i landet som kjenner kommune-Norge aller best.

Kommunekompasset er utviklet av KS i Norge og SKR i Sverige (Sveriges kommuner og regioner), og er et verktøy for utvikling av kommunal organisasjon, og for vurdering av forvaltningspraksisen i kommunen.

Verktøyet tar utgangspunkt i at en kommune er en sammensatt organisasjon, med fire hovedoppgaver:

  • Kommunen som politisk-demokratisk arena
  • Kommunen som ansvarlig for tjenesteproduksjon overfor innbyggerne
  • Kommunen som myndighetsutøvende organ i henhold til lover og forskrifter
  • Kommunen som samfunnsutvikler

Måles mot den ideelle kommune

Kommunekompasset beskriver den ideelle forvaltningspraksisen i en kommune, etter kriterier som jevnlig revideres i takt med blant annet samfunns- og teknologiutvikling.

Kommunene måles så opp mot dette idealet, og får en beskrivelse gjennom poeng og tekst hvor nære eller langt unna deres kommunen står "beste praksis". Rapporten gir et veldig godt bilde på hva som er kommunens strategiske utfordringer som organisasjon, og er dermed et godt grunnlag for en refleksjon rundt hva kommunen bør prioritere av utviklingsarbeid fremover.

Fra under snittet til 3. best

Dette er tredje gangen Midtre Gauldal kommune gjennomfører en slik evaluering. Første gang var i 2010. Hensikten er å få vurdert status på hvilke områder vi har en god forvaltningspraksis i dag, og på hvilke områder det er rom for forbedringer. Vi bruker Kommunekompasset aktivt i en kontinuerlig pågående organisasjonsutviklingsarbeidet i kommunen. Resultatet, rapporten som du kan lese her, angir hvordan Midtre Gauldal skårer på de ulike fokusområdene som Kommunekompasset evaluerer. Rapporten sammenligner også kommunen vår med øvrige norske og svenske kommuner som har benyttet denne metodikken.

KS konkluderer med at resultatene er jamt over svært gode, må vi få si:

"Midtre Gauldal skårer nå 554 poeng, noe som er den tredje høyeste skåren som noen gang er gitt til en norsk kommune!" (fra rapporten)

Kort oppsummering

Vi refererer kort oppsummeringa KS har gjort i rapporten:

"Midtre Gauldal har hatt meget god utvikling på alle åtte områder siden 2010, og dette vitner om et helhetlig, systematisk og langsiktig utviklingsarbeid som er drevet frem av engasjerte, kompetente og utviklingsorienterte politikere, ledere og ansatte.

Det eneste området hvor forvaltningspraksisen fortsatt bare er middels god, er på område 5 - Brukerens fokus og service.

På øvrige områder ligger skåren over og til dels betydelig over hva som er gjennomsnittet for kommune-Norge!

KS-K håper at den gode skåren også i denne evalueringen inspirerer Midtre Gauldal kommune til å fortsette dette gode arbeidet, da det er fortsatt områder og temaer hvor det bør være rom for videreutvikling. KS Konsulent gratulerer Midtre Gauldal kommune med fantastisk gode resultater og ønsker lykke til med det videre utviklingsarbeidet."

Se presentasjonen av rapporten her (lettlest)

Les hele rapporten Kommunekompasset 2023 her

Veien videre i Midtre Gauldal kommune

Vi har valgt å gjennomføre Kommunekompasset regelmessig nettopp for å få status og ta retning på utviklingsarbeidet i kommunen. Nå ser vi at langiktig og målrettet utviklingsarbeid gir resultater. Det vil alltid være noe stein i skoa, men dette utgangspunktet kan vi, ansatte og politikere, være glade for, og stolte av. Så er det å ta peiling på veien videre. Vi ser jo umiddelbart at ett område, område 5, peker seg ut som noe vi skal ta tak i. Så skal vi holde oppe arbeidet med helheten og være gode på det vi er gode på, samtidig som vi skal bli bedre der vi ikke er gode nok.