Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Vi har lansert ny og enklere kartløsning

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

Vi har lansert et moderne og enklere brukergrensesnitt som også er tilpasset mobile enheter, nettbrett og smarttelefoner.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 04.10.21

Skjermdump kart

Som et ledd i kommunes digitaliseringsstrategi om forenkling av innbyggertjenester, satte vi GeoInnsyn i drift i august 2021.

Du finner tjenesten under "Kart på nett" på startsida på mgk.no.

Om GeoInnsyn

 • GeoInnsyn benytter samme webserver og infrastruktur som Webinnsyn, som vi har hatt lenge, og fortsatt har. 
 • Geoinnsyn er en mer forenklet og brukervennlig kart på nett-løsning (benytter tiles-teknologi/bildefliser) enn Webinnsyn, som er mer tilpasset saksbehandlerne i kommunen.
 • Geoinnsyn er tilpasset innbyggere og publikum, og det er enkelt å få nyttig informasjon gjennom kartet.
 • Geoinnsyn gir tilgang til eiendoms- og matrikkelinformasjon, nabolister til eiendom, regulerings- og kommuneplaner m.m. på en enkel måte.
 • Gjennom Geoinnsyn kan du også logge deg på med din bankID og slik få tilgang til Grunnboksutskrift for din eiendom.

Webinnsyn er mer utfyllende, med flere temadata og oppslag direkte mot kommunens sak-/arkivsystem med bygge- og delesaker, arealplanbehandlinger og dispensasjoner.

Geoinnsyn er av utseende lik norgeskart.no, som er Kartverkets egen nasjonale kartløsning:

kart
Temadata i meny opp til venstre hvor du også kan søke på stedsnavn, veiadresser og gnr/bnr fra Grunnboka. Ulike bakgrunnskart, inkludert flyfoto, finner du nede i høyre hjørne.

  Av temadata finnes

  • 1. utgave av Økonomisk kartverk
  • digital terrengmodell (Høyde DTM 1)
  • samferdsel/vegnett med alle veinavn/adresser
  • markslagskart med teigstørrelser
  • alle årganger med flybilder/ortofoto
  • kommunens arealplaner

  I Geoinnsyn kan du bygge deg egne temakart som du kan lagre og ev. dele. (JSON-format). GeoInnsyn har også et tegneverktøy, som i norgeskart.no, og har fleksible muligheter for utskrift.

  Geoinnsyn er et verktøy som langt på vei er selvforklarende - det handler mye om å prøve seg frem for å finne informasjonen som ligger i kartet.

  Om du har spørsmål eller tilbakemelding om Geoinnsyn, send oss en e-post.