Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Vann- og avløpsgebyrer øker

I disse dager sendes årets første faktura for eiendomsskatt og vann- og avløpsgebyrer.  

Nyhet Publisert av Marthe Eid , 20.03.24

Illustrasjonsbilde av en kjøkkenvask med rennende vann. Pixabay.com/Karolina Gabrowska
llustrasjonsbilde: Pixabay.com/Karolina Gabrowska

Økningen i gebyrene skyldes økte renteutgifter, den generelle prisstigningen og investeringer vi har gjort på de kommunale vann- og avløpsanleggene.

Vi har forståelse for at denne økningen kan være utfordrende. Ta derfor kontakt med Enhet for eiendom og kommunalteknikk hvis du har behov for å dele opp eller utsette fakturaene. Ring oss på telefon 72 40 30 00.

Gebyrene for 2024:

For vann har abonnementsgebyret for en bolig økt fra 2746 kroner i 2023 til 4259 kroner i 2024. Forbruksgebyret på vann har økt fra 18,20 kroner til 25,58 kroner. For en gjennomsnittlig bolig med forbruk på 150 m3 tilsvarer dette en økning i det totale vanngebyret på 2600 kroner i året, som tilsvarer en samlet økning på 48 prosent.

For avløp er abonnementsgebyret uendret, mens forbruksgebyret på avløp har økt fra 17,53 kroner til 32,10 kroner. For en gjennomsnittlig bolig med forbruk på 150 m3, tilsvarer dette en økning i det totale avløpsgebyret på kr. 2200 i året, som tilsvarer en samlet økning på 53 prosent. 

Alle gebyrsatsene finnes på nettsidene våre: https://www.mgk.no/tjenester/bygge-og-bo/vann-og-avlop

Vannmåler

Det er fortsatt mange av kommunens vann- og avløpsabonnenter som ikke har vannmåler, men i stedet betaler etter et stipulert forbruk.

For mange av disse vil det være lønnsomt å få montert vannmåler. Du kan bestille vannmåler ved å sende e-post til postmottak@mgk.no, eller ta kontakt med Enhet for eiendom og kommunalteknikk.

Sparetips

Her er noen enkle tips til å redusere vannforbruket:

- Sett på vaskemaskinen og oppvaskmaskinen bare når de er helt fulle

- Reparer dryppende vannkraner og toalett med rennende cisterne

- Skru av vannet når du pusser tennene

- Monter sparedusj

- Ha en flaske eller mugge med kaldt vann i kjøleskapet, og fyll den opp etter hvert. Da unngår du å la springen renne for å få kaldt drikkevann.

- Ta en kontroll av vannmåleren når det ikke blir brukt vann og sjekk om måleren står helt stille. Gjør den ikke det, står det vann og renner et eller annet sted