Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Uværet Hans og Midtre Gauldal

Det er meldt unormalt store mengder nedbør utover mandagen og natt til tirsdag. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) varsler om fare for flom og jordskred.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 07.08.23

Farenivå oransje
Vi følger situasjonen nøye, og er i beredskap i tilfelle noe skulle skulle oppstå.

 

Uværet, som har fått navnet Hans, vil antagelig avta utover dagen i morgen. 

Inntil da, anbefaler NVE deg om å 

  • holde deg oppdatert om situasjonen.
  • sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder (f.eks. i kjellere, og biler, campingvogner langs elver og bekker).
  • rense stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.
  • holde deg unna elver og bekker med stor vannføring. 

Aktuelle nettsider

Hold deg oppdatert på situasjonen på Varsom.no

Vannføring i elver og vassdrag kan du følge med på på Sildre.no fra NVE.
Aktuelle målstasjoner for oss i Midtre Gauldal, er Gaulfoss (Gaula, ved Hovin), Eggafoss (Gaula, ved Ålen) og Hugdal bru (Sokna, ved Haudalsbrua).

Beredskapstelefoner

Dersom det oppstår en hendelse og den er akutt eller alvorlig eller kan medføre fare for liv og helse, bebyggelse eller infrastruktur, bør du vurdere om du skal varsle.

Her er oversikt over telefonnummer til aktuelle etater