Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Utsatt 2. dose og vaksinering av ansatte i skoler og barnehager

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Dessverre viser det seg at antallet doser vi får er betydelig lavere enn vi hadde grunn til å håpe på.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 25.06.21

logo

Vi har i dag mottatt foreløpig oversikt over antall vaksinedoser vi er forespeilet å motta i løpet av sommeren. 

Dessverre viser det seg at dette antallet er betydelig lavere enn vi hadde grunn til å håpe på. I tillegg til det åpenbare i at vaksineringen av befolkningen som helhet vil ta lengre tid totalt, får dette to konkrete konsekvenser:

  • Alle som fikk sin første vaksinedose fra og med uke 20, og som var forespeilet andre dose etter 6 uker, får forskjøvet sin andre dose slik at intervallet blir 12 uker. Dette er i tråd med endring i FHIs anbefalinger om vaksineringsintervall, hvor intervallet skulle settes til 12 uker med tilbakevirkende kraft for alle som hadde fått første dose fra og med uke 20. Vi hadde håpet å kunne opprettholde 6 ukers intervall for alle som hadde fått time til sin andre dose, men vi får rett og slett ikke mange nok vaksinedoser til å kunne få til dette.
  • Som formidlet i pressemelding tidligere i dag (Vaksinering av ansatte i skoler og barnehager | Midtre Gauldal Kommune (mgk.no)) har kriseledelsen valgt å følge opp regjeringens beslutning om å tilby vaksine til ansatte i skoler og barnehager. Det åpnes her for å bruke inntil 10 % av mottatte vaksinedoser til disse gruppene. Siden antallet vaksinedoser altså forventes å bli betraktelig lavere enn tidligere forespeilet gjennom sommeren, kan vi allerede nå fastslå at vi ikke vil rekke å tilby første vaksinedose til alle ansatte i skoler og barnehager innen uke 30. Ansatte i barnehager som holder åpent gjennom sommeren vil få tilbudet først, dernest kommer ansatte i skoler og SFO.

Igjen vil vi understreke at kommunen har mer enn nok kapasitet til å vaksinere langt flere enn vi gjør i dag, og at denne kapasiteten vil bestå gjennom sommeren. Det som begrenser oss nå er altså utelukkende knyttet til lave volum av mottatte vaksinedoser.

 

Bjørn Lyngen
Kommuneoverlege
Midtre Gauldal kommune