Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Vaksinering av ansatte i skoler og barnehager

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Regjeringen har oppfordret kommunene om å prioritere ansatte i skole og barnehager for vaksinering. Kriseledelsen i Midtre Gauldal vil følge anbefalinga.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 25.06.21

vaksine

Regjeringen har oppfordret kommunene om å prioritere ansatte i skole og barnehager for vaksinering. Det er sagt at inntil 10 % av dosene pr uke kan brukes til dette, og at disse gruppene helst bør ha fått dose 1 senest tre uker før skolestart.

Kriseledelsen i Midtre Gauldal har i dag bestemt at vi ønsker å prioritere skole- og barnehageansatte. Helsepersonell er allerede vaksinert, og kommunen mener at det er viktig å beskytte ansatte som jobber med barn og unge.

Vi vil nå lage et konkret opplegg for hvordan dette skal gjøres. Vi har kartlagt at det er 104 personer som ikke har fått vaksine og som ønsker dette. Vi kommer til å prioritere alle ansatte, uavhengig om de bor i kommunen eller ikke. Ansatte i barnehager som holder åpent gjennom sommeren prioriteres først.

  • Vi kommer til å tildele timer til de som skal prioriteres etter lister fra skoler og barnehage. De trenger altså ikke bestille time selv. De kan registrere seg i vaksinekø, men det er ikke en foutsetning ettersom vi har fått navn og telefon til dem dette gjelder.
  • Ansatte i skole og barnehage som nå får time til vaksinering, kan ikke påregne at de får mulighet til å velge tidspunkt og må ta den timen de får. Det kan også skje at andre som allerede har fått time må flyttes ut i tid.

Det har vært mye fram og tilbake fra myndighetene om tilgang på vaksine. Vi må forholde oss til det vi får nasjonalt, men det har vært krevende å planlegge med så mye endringer og mindre tilførsel av doser enn vi ønsker. Kommunen har et opplegg som tilsier at vi kunne ha vaksinert mange flere og i et mye større tempo enn vi nå får doser til.