Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Undersøkelse: Midtre Gauldal er et godt sted å bo og vokse opp

430 personer i Midtre Gauldal har svart på og gitt uttrykk for sin mening på en fylkeskommunal undersøkelse om bærekraft og innbyggermedvirkning.

Nyhet Publisert av Marthe Eid , 24.11.23

Flertallet er enige i at Midtre Gauldal er et godt sted å bo og vokse opp. Bildet er fra Singsås, tatt fra bo- og dagsenteret på tidlighøsten. Foto: Siri Mette Gynnild
Flertallet er enige i at Midtre Gauldal er et godt sted å bo og vokse opp. Bildet er fra Singsås, tatt fra bo- og dagsenteret på tidlighøsten. Foto: Siri Mette Gynnild

Her er noe av det som kommer fram:

 • Innbyggerne mener Midtre Gauldal er en god kommune å vokse opp i
 • 77 prosent tror de fortsatt vil bo i kommunen om fem til ti år
 • Innbyggerne har tro på at egen arbeidsplass vil bestå i framtida, og de har tro på egen kompetanse
 • 59 prosent har gjort endringer i hverdagen for å leve mer bærekraftig.

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 5.-17. september, av Respons Analyse på oppdrag for Trøndelag fylkeskommune. Vi skrev om undersøkelsen i august

Du kan lese undersøkelsen nederst på siden. Alle data og vurderinger er det Respons Analyse som svarer for.

Har tatt stilling til ulike påstander

De som har deltatt i undersøkelsen har sagt hvor enig eller uenig de er i 17 forskjellige påstander, og dermed gitt uttrykk for sin opplevelse.

Innbyggerne som har svart er særlig enige blant annet i følgende påstander:

 • At de ønsker å bo her, også i framtida
 • At Midtre Gauldal er en god kommune å vokse opp i
 • At deres arbeidsplass vil bestå også i framtida
 • At de har en kompetanse som trengs av næringslivet også i framtida
 • At det skal legges til rette for enda mer hyttebygging.

Innbyggerne som har svart er ikke enige blant annet i følgende påstander:

 • At de har gode muligheter til å påvirke utviklingen i lokalsamfunnet. 26% er enig i utsagnet, det er 6 prosentpoeng færre enn for fylket som helhet
 • At kommunen bruker ressursene (tid og penger) på en god måte. 19% er enig i utsagnet, det er 13 prosentpoeng færre enn for fylket som helhet
 • At de har tillit til kommunepolitikerne. 27% er enig i utsagnet, det er 14 prosentpoeng færre enn for fylket som helhet
 • At det må satses på bosetting i sentrale områder. 24% er enig i utsagnet, det er 6 %-poeng færre enn for Trøndelag fylke som helhet
 • At det er greit å bygge ned friluftsområder for å gi plass til boliger og næringsetableringer. 32% er enig i utsagnet, det er 9 prosentpoeng flere enn for fylket som helhet.

Vi skiller oss fra snittet i fylket, ved at vi er vesentlig mer positive til hyttebygging, og vi har lavere tillit til kommunepolitikerne.

Flertallet er fornøyd, men synspunktene viser at vi også har utfordringer

- Dette er ikke en brukerundersøkelse eller en objektiv analyse av hva kommunen leverer, men vi får 430 innbyggeres tilbakemelding om hvordan de opplever kommunen som et sted å leve og bo i, sier kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord.

Han er glad for at det store flertallet opplever at Midtre Gauldal er en god kommune å bo i, og at de ser for seg å bo her fortsatt.

- Så er det også flere tydelige tilbakemeldinger fra de som har svart, på at de ikke er like fornøyd med alt. Det merker vi oss, og vil bruke det aktivt i arbeidet vi gjør hver dag for å forbedre kommunen vår. Et klart bilde som vi får her, og som vi også har sett fra andre undersøkelser og egne vurderinger, er at vi må legge til rette for bedre dialog med innbyggere og få de mer med i utviklingen av kommunen sin. Jeg tar med disse tallene til politikerne. Jeg er sikker på at vi skal få til at politikerne og administrasjonen sammen jobber slik at flere over tid får et mer positivt bilde av hvordan kommunen bruker ressursene, at vi har opplegg for medvirkning, og at tilliten til våre folkevalgte skal øke. Åpenhet gjør at også flere innbyggere vil delta i å utvikle lokalsamfunnet sitt, sier Tennfjord.