Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Innbyggerundersøkelse om bærekraft

Trøndelag fylkeskommune kjører undersøkelsen i løpet av september. Den kommer som SMS. Vi oppfordrer så mange som mulig til å delta.

Nyhet Publisert av Marthe Eid , 31.08.23

Bilde fra Soknedal. Foto: Midtre Gauldal kommune/Kjerstin Digre Kosberg
Bilde fra Soknedal. Foto: Midtre Gauldal kommune/Kjerstin Digre Kosberg

Spørsmålene kretser rundt forbruk, lokalsamfunn og fritid. Ved å delta, får du muligheten til å påvirke hvilke prioriteringer og veivalg Midtre Gauldal kommune skal ta for årene framover. Hver kommune får utarbeidet sin egen rapport på bakgrunn av svarene.

Håper på stor deltakelse

Undersøkelsen kommer i form av en SMS. Vi oppfordrer så mange som mulig til å delta i undersøkelsen, slik at vi får et best mulig kunnskapsgrunnlag.

Det blir trukket ut to vinnere av et gavekort på 500 kroner blant de som deltar. Det er Respons Analyse som gjennomfører undersøkelsen på vegne av fylkeskommunen, og alle er sikret anonymitet.

Lokal bærekraft

Det handler om innbyggernes oppfatninger og forventninger til lokal bærekraft, og blir en mulighet for medvirkning før ny planstrategi skal lages. Spørsmålene er utarbeidet av kommunene, og er innenfor kommunenes myndighetsområde.