Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Ukraina – atomsikkerhet og -beredskap

Kommunen har et forhøyet beredskapsnivå for å være forberedt på mulige flyktninger fra Ukraina. Det er ikke rapportert om utslipp fra kjernekraftverk i Ukraina, men risikoen for ulykker og uhell er noe høyere enn normalt på grunn av krigføringen i landet. Vi forbereder oss derfor også på utlevering av jod-tabletter til særskilte grupper og gjør noen andre forebyggende tiltak.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 04.03.22

logo

Det er liten sjanse for at konflikten skal spre seg til Norge. For den enkelte er det viktig å sjekke sin egenberedskap og ellers følge med på radio, tv eller internett for å få oppdatert informasjon om myndighetenes råd.  

Russland har invadert Ukraina og det pågår en forferdelig krig der som gjør sterkt inntrykk på oss alle. Statsministeren orienterte i går Stortinget om situasjonen, og kommunestyret i Midtre Gauldal vedtok i går en uttalelse som fordømmer Russlands angrep på Ukraina.

Forsterket beredskapsnivå

Myndighetene er tydelig på at det ikke er noe ekstra militær aktivitet i og rundt Norge, og det er liten sjanse for at konflikten sprer seg til Norge. Situasjonen krever likevel en forsterket beredskap både på nasjonalt nivå og ute i kommunene. Dette bl.a. på grunn av to forhold:

  • Migrasjon

FNs høykommissær for flyktninger forventer at rundt fire millioner ukrainere kan komme til å forlate landet, og flere naboland til Ukraina er allerede sterkt berørt av flyktningstrømmen fra landet. Per i dag estimerer UNHCR at over  en million har flyktet fra Ukraina. Norge bidrar med bistand til Ukraina og til landene i nærområdet som nå vil motta mange flyktninger. I likhet med andre europeiske land følger Norge utviklingen tett med tanke på at eskaleringen kan føre til økt migrasjon mot Norge.

  • Atomsikkerhet og -beredskap

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) følger situasjonen i Ukraina nøye. Russland har nå angrepet Ukraina og dette innebærer at det kan bli kamper i nærheten av atomanlegg i landet. Gjennom media er vi kjent med at det er kamphandlinger ved Zaporizhzhva kjernekraftverk.  Som en del av den norske atomberedskapen, har vi egne varslings- og overvåkningssystemer som vil fange opp radioaktiv forurensning i luft over Norge. Det er ikke nå meldt om noe som helst radioaktivitet som kan utgjøre noen form for fare for liv, helse eller miljø. Myndigheten har et opplegg for rask informasjonsspredning om noe skjer.

Hva gjør Midtre Gauldal?

Kriseledelsen i Midtre Gauldal har satt i gang tiltak med sikte på å være forberedt på flyktninger fra Ukraina

På oppdrag fra Helsedirektoratet skal alle landets kommuner forsikre seg om at jodtabletter kan gjøres tilgjengelige for barn under 18 år, gravide og ammende på kort varsel. Dette fordi at dersom det oppstår en situasjon der radioaktivt nedfall rammer Norge, vil inntak av rent jod kunne hindre opptak av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen hos unge mennesker. Dette reduserer sannsynligheten for utvikling av kreft i skjoldbruskkjertelen. Derfor er det viktig at jodtabletter gjøres tilgjengelige for barn under 18 år, gravide og ammende hvis radioaktivt jod spres i luften og myndighetene anbefaler at tablettene skal benyttes.

Midtre Gauldal kommune v/kommunelegen har laget en prosedyre for utlevering av jod og har lager av tabletter. Tablettene skal bare tas etter råd fra myndighetene. Det er kriseutvalget for atomberedskap (KUA) som ved en atomulykke vil vurdere om jodtabletter skal benyttes i Norge, og Midtre Gauldal vil følge dette. Kommunen har et system som sikrer distribusjon av tabletter til målgruppene innen 12 timer etter at et varsel er gitt av myndighetene, og vi vil sørge for lett tilgang.      

Vær obs på at i en eventuell situasjon med atomutslipp i Ukraina er dette geografisk sett langt unna, og selv ved vindretning nordvestover vil det ta tid før radioaktivt avfall når Norge. Det vil derfor være tid til å sørge for utlevering av tabletter.

Hva kan du gjøre selv?

Her er noen gode råd om du føler deg urolig og usikker.

  • Alle bør sjekke sin egen beredskap hjemme og hva som er nyttig for en sikker hverdag
  • Barn og unge. Mye informasjon finnes på www.ung.no. Snakk gjerne om det som har skjedd med familie og venner, eller på skolen. Sånn kan du få mer kunnskap om det som har skjedd og kan reflektere over det. Pass likevel på at det ikke skaper mer usikkerhet og vonde tanker om situasjonen.
  • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) følger situasjonen i Ukraina nøye. Sjekk deres sider her. Direktoratet har også tips og råd dersom det skulle skje en situasjon med radioaktiv stråling.
  • Siste nytt fra Regjeringen om situasjonen i Ukraina og håndteringen i Norge, se her.

 

Ordfører Sivert Moen

Kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord

Kommunelege Bjørn Lyngen