Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Uttalelse fra Midtre Gauldal kommunestyre om Ukraina-situasjonen

Midtre Gauldal kommunestyre er rystet over Russlands brutale, militære angrep på Ukraina, og tar avstand fra Russlands aggresjon. Angrepet er et alvorlig brudd på folkeretten, og får svært dramatiske konsekvenser for befolkningen, barn som voksne, i Ukraina.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 02.03.22

sylwia-bartyzel-kl4iaOnqKZc-unsplash
Foto: Sylwia Bartyzel

FNs høykommissær for flyktninger rapporterer mandag 28. februar om 500 000 mennesker på flukt fra sine hjem og sitt land.

Kommunestyret er innstilt på å legge forholdene til rette for at flyktninger fra krigen i Ukraina kan komme hit til Midtre Gauldal, og ber kommunedirektøren om å forberede mottak av krigsflyktninger så snart nasjonale myndigheter anmoder om dette.

I Midtre Gauldal bor det både russere og ukrainere, og kommunestyret oppfordrer alle innbyggere i Midtre Gauldal til å være inkluderende, vise solidaritet og medmenneskelighet i en svært krevende tid.

Mange barn - også i Midtre Gauldal - er nå bekymret og redde over krigen i Ukraina. Kommunestyret er opptatt av at voksne må ta dette på alvor og snakke med barna, og oppfordrer barnehager og skoler til å være oppmerksomme på barnas reaksjoner på situasjonen.

Kommunestyret ber kommunedirektøren gjennomgå kommunens beredskapsrutiner, følge opp eventuelle anmodninger fra nasjonale myndigheter, og å iverksette nødvendige tiltak for å sikre at Midtre Gauldal kommune sitt investeringsfond nå ikke har aktive investeringer i russiske interesser.

Kommunestyret ber også kommunedirektøren om å ta initiativ til et møte med frivillige organisasjoner for å legge til rette for at kommunen og frivilligheten er koordinert og forberedt på å bidra i en mulig flyktningsituasjon.

Midtre Gauldal kommunestyre
2. mars 2022