Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Tredje trinn i nasjonal gjenåpning utsettes i Midtre Gauldal inntil videre

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Norge går til trinn tre i gjenåpning. Som situasjonen er, velger vi å holde oss på trinn 2. til 27. juni.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 18.06.21

logo

 

 

 

Regjeringen har i dag varslet at Norge fortsetter gjenåpningen av samfunnet og går til tredje trinn i gjenåpningsplanen fra søndag 20. juni kl. 12.00. Dette åpner for flere på besøk hjemme, flere mennesker på arrangementer og mindre behov for hjemmekontor. Barn og unge kan delta på idretts- og kulturarrangementer på tvers av regioner og kretser uten krav om å holde 1 meter avstand.

Vi holder oss på trinn 2 i gjenåpningen

Kommunen har gjennom hele pandemiperioden fulgt nasjonale tiltak og anbefalinger, med unntak av to perioder med lokale regler for å slå ned lokalte og regionale utbrudd.

Kommunens smittesituasjonen er nå slik, at kommunens kriseledelse har konkludert med at kommunen skal holde seg til nasjonale tiltak og anbefalinger på trinn 2 gjeldende fra 27. mai.

Det vil si

Det vil si at vi ikke åpner for utvidelser bl.a. knyttet til arrangementer skjenking, breddeidrett og unntak fra avstandskrav nå. Begrunnelsen for dette er smitteutbruddet vi har, og at vi ikke ønsker å øke risikoen for at smitten brer seg i samfunnet. 

Vi vil i første omgang utsette å gå til trinn 3 en drøy uke, til 27. juni.

Det som gjelder i Midtre Gauldal fram til 27.6 er oppsummert:

  1. gjeldende nasjonale regler og anbefalinger for trinn 2, innført 27. mai (Disse finner du i sin helhet her)
  2. gjeldende Covid-19 forskrift (vi innfører ikke de endringer som gjøres pr 20.6)
  3. vedtak om stans av produksjon hos Norsk Kylling og karantenesetting av arbeidere
  4. lokale anbefalinger

Det vil gjort en ny vurdering i uke 24 av hva som skal gjelde i Midtre Gauldal fra 27. juni. Smittesituasjonen vil avgjøre om vi kan gå til trinn 3 eller må fortsettelse på trinn 2 en stund til.

-  Midtre Gauldal vil dermed ikke nyte godt av lettelsene i resten av landet helt ennå, men med felles innsats håper vi på at vi raskt, og kanskje allerede om en uke, kan vurdere lettelser, sier kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord.