Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Tilskudd til seterdrift og beitebruk i Seterdalene i Budalen

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Har du drevet aktiv setring med melkeproduksjon eller hatt dyr på utmarksbeite i seterdalene i Budalen i 2021, kan du søke om tilskudd.

Nyhet Publisert av Randi Rise , 01.09.21

Seterdalene i Budalen

Midtre Gauldal kommune har i 2021 fått tildelt en ramme på kr. 750 000,- til tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket. 

Om lag 60 % av totalpotten er avsatt som ekstra beite- og setertilskudd. Dette utgjør ca. 450 000,-. 

Søknader sendes inn elektronisk med innlogging via Altinn og behandles av kommunen. Søknadsfristen for beite- og setertilskudd er 15. september. 

For å få utbetalt innvilget tilskudd må det sendes inn utbetalingsanmodning til kommunen. Dette blir først mulig når saken er ferdig behandlet. Det anbefales at du gjør dette så snart du har mottatt vedtak om tilskudd. Utbetalingsanmodningen skal helst sendes digitalt, hvor det legges ved et skjema slik som i søknaden. Skjema som skal legges ved finner dere nedenfor her. Se også brukerveiledning for søker i Altinn. 

For spørsmål, ta kontakt med:
Randi Rise
rarise@midtre-gauldal.kommune.no
72403127