Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Status koronasmitte i Midtre Gauldal torsdag 23.04. kl. 11.00

134 testet - 6 positive - 4 ubesvarte - 124 negative

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 23.04.20

logo

I går skrev jeg om at idrettslaget på Lundamo har kommet med en tydelig oppfordring til foreldre om å snakke med barna sine grunnet observasjoner om store ansamlinger barn og ungdom på fotballbanen, hvor anbefalingene om begrensninger på antall og avstand ikke overholdes. Idrettslaget her på Støren beskriver mye av den samme situasjonen. Årsaken til at fotballbanene kan være åpne er at den organiserte idretten er underlagt strenge regler for gjennomføring av treninger. Det vil være både ulogisk og urettferdig at ikke de samme reglene skal overholdes av personer som driver med uorganisert aktivitet på banen, fram til tiltakene mot smittespredning mykes opp.

Jeg vil derfor be alle foreldre om å ta ansvar og samsnakke seg imellom slik at de kan dele på tilsyn, hvor én forelder skal være til stede pr. 4-5 barn under 18 år. Dette er et nødvendig tiltak for å hindre videre smittespredning, og det er også viktig for å synliggjøre overfor barna at det ikke har blitt mindre avgjørende å holde avstand til hverandre. Jeg har forståelse for at det kan være vanskelig å holde styr på dette nå som mange barn er hjemme på dagtid mens foreldrene er på jobb, men konsekvensen da må bli at barna ikke tillates å oppsøke fotballbaner eller andre samlingssteder når foreldrene ikke er til stede.

Konsekvensen dersom disse reglene ikke overholdes vil være at banene må stenge igjen, som i så fall den organiserte idretten vil lide for. Det vil jeg i tilfelle påstå at er direkte dårlig gjort av foreldre som burde vite bedre.

Bjørn Lyngen
Kommuneoverlege