Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Status koronasmitte i Midtre Gauldal onsdag 22.04. kl. 11.00

130 testet - 6 positive - 2 ubesvarte - 122 negative

Nyhet Publisert av Kosberg , 22.04.20

Logo

På mandag ble testkriteriene til Folkehelseinstituttet oppdatert, i forbindelse med gjenåpningen av barnehager og skoler. Blant gruppene som nå skal tilbys test er personer med luftveissymptomer som er ansatt, barn eller elev i disse virksomhetene.

Særlig hos barn vet vi at symptomene på koronainfeksjon kan være milde, og som jeg tidligere har skrevet kan en test være såkalt falskt negativ tidlig i forløpet. Det er viktig å huske at de testene vi har tilgjengelig for koronavirus er en såkalt beslutningsstøtte for leger, siden det eneste testen kan gjøre er å avgjøre om arvematerialet til viruset kan påvises eller ikke. Testen i seg selv avgjør ikke verken om man er syk eller smittsom. Derfor ber jeg alle i de nevnte gruppene om å følge anbefalingen om å se an eventuelle luftveissymptomer i 2 døgn før man ber om å bli testet, og som tidligere vil jeg fraråde testing av friske personer.

En annen bekymring som har kommet opp i perioden vi er inne i nå er at deler av befolkningen kan komme til å slippe ned skuldrene og bli for slepphendte med smitteverntiltakene, kanskje fordi man tenker at det "ikke er så nøye lenger" siden altså barnehagen og småskolen åpner. Det er da grunn til å minne om at det som nå åpnes er underlagt særlig strenge regler, og det åpnes under forutsetning av at alle vi andre er flinke til å følge reglene.

På Lundamo har idrettslaget gått ut med en tydelig oppfordring til foreldre om å prate med barna sine, fordi det er observert til dels store grupperinger på fotballbanen som verken overholder reglene om antall eller avstand. Jeg vil anta at dette kan være tilfelle også andre steder, og vil minne om at alle de andre restriksjonene vi lever under vil være formålsløse dersom vi ikke er ansvarlige. Vi har alle behov for å være sosiale, men vær så snille å følge anbefalingene fra helsemyndighetene - ellers er utsiktene dystre til å få tilbake hverdagen vi ønsker oss.

Bjørn Lyngen
Kommuneoverlege