Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Status koronasmitte i Midtre Gauldal tirsdag 28.04. kl. 11.00

144 testet - 6 positive - 4 ubesvarte - 134 negative

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 28.04.20

I går skrev jeg en ganske lang tekst om kriteriene for testing, fordi jeg ønsket å klargjøre hvorfor vi ikke tester "vilkårlig" blant friske personer som i større eller mindre grad kan være i risikosonen for å være smittet. Dette kan nok virke litt motstridende til myndighetenes plan om å øke testkapasiteten betydelig, og jeg skal derfor prøve å oppklare dette.

Bestillingen vi nå har fått fra helsemyndighetene er at alle kommuner bes gjøre seg i stand til å teste inntil 5% av befolkningen ukentlig. For vår kommunes del vil dette si en kapasitet på noe over 300 tester i uka, eller over 60 pr. arbeidsdag. Det sier seg selv at logistikken i dette vil bli krevende å få til, men vi er innstilt på å prøve å finne løsninger. Blant annet er det ikke realistisk at dette skal kunne løses av personalet innen kommunens helsetjeneste alene, slik at vi vil måtte bli kreative. Ønsket er at denne kapasiteten skal være på plass innen utgangen av mai.

Sett bort fra de praktiske utfordringene dette medfører må vi også ta stilling til hvem som skal testes, og det er varslet at nye testkriterier vil bli offentliggjort fra Folkehelseinstituttet i løpet av kommende uke. Fram til vi har disse på plass er det mye vi ikke vet, men grovt sett vil behovet for såpass mange tester skyldes ett av to tilfeller: Enten at epidemien går inn i en ny fase og vi får mange flere syke, eller at vi også skal teste friske personer.

Det er lite som tyder på at vi står foran en omfattende smittespredning med mange flere koronasyke ut fra kunnskapen vi har nå, men det kan være at denne strategien er valgt fordi dette er noe vi må ta høyde for at vil skje på et tidspunkt. Uansett opprettholdes den viktigste hensikten med testing: Å finne og å isolere smittsomme personer. Under alle omstendigheter er det altså de med luftveissymptomer som vi først og fremst vil teste - selv om man etter hvert tidligere kan ha testet negativt.

Uansett hvordan teststrategien utvikler seg vil dette bli tydelig kommunisert fra helsemyndighetene, og vi kommer til å slutte lojalt opp om den strategien som velges.

Bjørn Lyngen
Kommuneoverlege