Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Reguleringsplan for Støren Næringsområde - begrenset høring

Utvalg for Næring, plan og miljø (NPM) har i møte den 27.03.2017 (sak 44/17) vedtatt at Reguleringsplan for Støren Næringsområde (PlanId 16482016012) legges ut til offentlig ettersyn og sendes på begrenset høring og offentlig ettersyn i 3 uker.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 28.03.17

Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

Merknader og innspill til planforslaget sendes skriftlig til Midtre Gauldal Kommune på e-post:

postmottak@mgk.no

Høringsfrist: 19.04.2017