Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Reguleringsplan Bakketun - til offentlig ettersyn

Utvalg for Næring, plan og miljø (NPM) har i møte den 13.12.2016, sak 145/16 vedtatt at følgende forslag til reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10:
16482015011 Reguleringsplan Bakketun.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 29.03.17

Planforslaget er en detaljregulering som skal tilrettelegge for ny bebyggelse i form av 4- og 6 mannsboliger på eiendommen gbnr 3/106 på Frøset. Planområdet utgjør et areal på 4396,98 m2. Det er planlagt tolv treroms på ca. 74 m2 og åtte fireroms på ca. 85 m2, til sammen 20 boenheter. I tillegg vil hver leilighet ha en privat sørvendt balkong/terrasse. Adkomsten skal skje fra privat veg med avkjørsel fra FV632.

Merknader og uttalelser til planforslaget sendes skriftlig til Midtre Gauldal kommune ved Enhet for Næring, plan og forvaltning. Fortrinnsvis via epost: postmottak@mgk.no 

Høringsfrist: 12.05.2017