Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Råd om arrangement med hensyn til korona-virus pr 11.03.

Folkehelseinstituttet oppdaterte tirsdag 10. mars sine råd om gjennomføringer av arrangementer. – Arrangementer som samler mange mennesker, kan gi grunnlag for stor smittespredning, både på selve arrangementet og ved bruk av offentlig transport til og fra arrangementet, understreker FHI.

Midtre Gauldal kommune vurderer fortløpende nye råd til de som planlegger større arrangement i de kommende ukene. Rådene kan bli endret raskt dersom en ny situasjon oppstår.

Nyhet Publisert av Kosberg , 11.03.20

Her er kommunens anbefaling på nåværende tidspunkt:

 1. Alle arrangementer med 500 eller flere deltagere bør avlyses/utettes. Utendørsarrangementer med 500 eller flere deltagere som står eller sitter tett bør også avlyses.
 2. For alle private/offentlige arrangementer med mer enn 50 deltagere anbefales risikovurdering før gjennomføring. Arrangør har ansvar for å gjennomføre risikovurdering (se link) som derettes må godkjennes av kommunen.
 3. Ved gjennomføring av alle typer arrangementer, både offentlig og privat, bør man være ekstra nøye med å sikre at personer med symptomer ikke deltar, og at forebyggende hygienetiltak er på plass. For kurs, seminarer og andre arrangementer som involverer helsesektoren eller deltagere med andre samfunnskritiske funksjoner bør det utvises særlig forsiktighet.

Generelt

 • Før et arrangement er det nødvendig med grundig risikovurdering og planlegging for å begrense risiko for smitte av koronavirus.
 • Rådene fra FHI omfatter blant annet arrangementer som er innendørs, pluss utendørsarrangementer med seteplassering. Dermed rammes blant annet konserter, teater- og operaforestillinger og idrettsarrangementer.
 • Anbefalingen gjelder også kantiner, eller forsamlingslokaler som tar flere enn 500 personer på skoler og på arbeidsplasser.
 • Arrangør må sørge for god tilgjengelighet til håndvask med såpe og vann, evt håndsprit på stedet.
 • Arrangøren må forsikre seg om at servering av mat og drikke ivaretar god mathygiene eller alternativt avstå fra matservering.
 • Alle større arrangementer må ha en plan for håndtering av mistenkt smittede, og isolering av disse. Kontakt legevakt på 116 117 ved behov for legevurdering/prøvetaking
 • Informasjon til deltakerne om generelle hygieneråd, samt hvordan de skal forholde seg dersom de blir syke, må forberedes og distribueres til deltakerne/henges opp ved inngangspartiet/i lokalet (se plakat fra www.FHI.no )
 • Ved åpne arrangementer bør tilsvarende informasjon henges opp ved inngangspartiet/i lokalet
 • Ved lukkede arrangement med påmeldte deltagere (f.eks. kurs, konkurranser), bes arrangøren  sende en påminning til deltakerne noen dager på forhånd som minner om følgende:
  • Personer med luftveissymptomer skal ikke delta på større arrangementer hvis de har vært i områder med vedvarende smittespredning (områder med vedvarende spredning av koronaviruset) eller er nærkontakter til personer med påvist koronasmitte
  • Personer med akutte luftveissymptomer med hoste, feber eller tungpustethet bør generelt ikke delta på større arrangementer

Risikovurdering som skal gjennomføres for arrangementer mellom 50-500 deltakere

Verktøy for risikovurdering for arrangementer med 50-500 deltagere, skal fylles ut av arrangør. Gjennomføring av arrangementet skal godkjennes av kommunen.

Hvis man svarer «ja» på spørsmålene 1-4 i risikovurderingen, bør man vurdere om gjennomføring er forsvarlig. Hvis svaret er nei på alle spørsmålene, kan arrangementet gjennomføres uten videre risikovurdering.

 

Arrangør tar kontakt via epost: korona@mgk.no, utfylt skjema vedlegges, kommuneoverlege vil bli konferert hvis tvil om arrangementet medfører vesentlig smitterisiko.