Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Planprogram for kommunens arealdel til offentlig høring

Planprogram for Kommuneplanens arealdel 2020-2031 for Midtre Gauldal kommune legges ut til offentlig ettersyn og høring iht. Pbl §§4-1 og 11-13.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 28.03.19

Samtidig varsles det oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel iht. Pbl § 11-12. 

Skriftlige innspill sendes til

Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 Støren

eller på e-post til 
postmottak@mgk.no

Frist 13.05.2019. 

Bruk gjerne vedlagt mal for innspill.