Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Oppfordrer alle til å begrense reiser mellom kommunene

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Midtre Gauldal kommune opplever nå et større utbrudd av koronasmitte. I fellesskap og i samarbeid ønsker Melhus, Midtre Gauldal, Holtålen, Rennebu og Oppdal å begrense koronasmitten.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 16.04.21

logo

Normalt har vi mange som reiser på tvers av kommunegrensene, til arbeid, til skole og til idretts- og kultur- og fritidsaktiviteter.

Med et pågående smitteutbrudd i Midtre Gauldal og en generelt uoversiktlig smittesituasjon oppfordrer vi nå innbyggerne om å begrense reiser mellom kommunene.

Hensikten med denne oppfordringen er å redusere faren for smitte mellom innbyggerne i de ulike kommunene.

Vi oppfordrer til følgende:

  • Utstrakt bruk av hjemmekontor i perioden. Der hvor hjemmekontor kan benyttes til fordel for reise over kommunegrensen, bør hjemmekontor benyttes.
  • At befolkningen ikke krysser kommunegrensene for å dra på handel og sosiale eller kulturelle aktiviteter som ikke er nødvendig.
  • At organiserte idrettsaktiviteter som innebærer nærkontakt over kommunegrensene opphører.
  • I de tilfellene hvor man likevel må reise over kommunegrensene, anbefaler vi å unngå rushtiden for kollektivtrafikk, og å bruke munnbind om man likevel må reise kollektivt.
  • At bestemmelser og råd i den kommunen du oppholder deg i skal følges. (Sjekk kommunens nettsider om du er i tvil).

Når det gjelder reiser til hytter og fritidseiendommer forholder vi oss til regjeringens reiseråd.

Midtre Gauldal har nå en egen lokal forskrift

 

Disse har gått sammen om oppfordringen:

Melhus kommune, ordfører Jorid Oliv Jagtøyen

Midtre Gauldal kommune, ordfører Sivert Moen

Holtålen kommune, ordfører Arve Hitterdal

Rennebu kommune, ordfører Ola Øie

Oppdal kommune, ordfører Geir Arild Espnes