Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Ny lokal forskrift - gjeldende fra 16. april til og med 23. april

– Nye og kraftige smitteverntiltak innføres fra og med i morgen.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 15.04.21

Logo

Status

Det er i kveld meldt om 4 nye positive tester knyttet til det pågående utbruddet i kommunen. Alle disse er kjente nærkontakter av personer som tidligere har testet positivt og er følgelig i karantene fra før. Disse er nå satt i hjemmeisolasjon og smittesporing er fullført. I tillegg har vi fått flere positive PCR-tester på personer som testet positivt på hurtigtest i går. Dessuten fikk vi meldt et femte nytt tilfelle, men dette har vist seg å være en person hjemmehørende i en annen kommune som ikke er knyttet til utbruddet hos oss.

I alt er dermed 22 personer bekreftet smittet i vårt utbrudd så langt.

Omtrent 500 personer er satt i smittekarantene som nærkontakter, og anslagsvis samme antall er i ventekarantene som husstandsmedlemmer av personer i smittekarantene.

Vurdering av situasjonen - nabokommuner

Vi har i ettermiddag gjennomført møte med Statsforvalteren, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet som har blitt orientert om utbruddet og har gitt oss verdifulle innspill om hvordan vi best håndterer situasjonen videre. De gir oss også full støtte i tiltakene vi har iverksatt så langt. St Olav og Melhus kommune deltok også på møtet. Melhus hjelper oss nå med testing av innbyggere.

Kommunen har informert nabokommunene og vil invitere til møte fredag 16.4.

Nye og kraftige smitteverntiltak innført

Formannskapet vedtok på møte i kveld en forskrift med tiltak og en rekke anbefalinger.

Forskriften fastsetter regler for blant annet stenging av virksomheter, stans av idretts- og fritidsaktiviteter, forbud mot arrangementer, påbud om munnbind på en rekke steder, antallsbegrensning i butikker, skjenkestans og hjemmekontor.

Tiltakene gjelder til og med fredag 23. april, med mulighet for forlengelse.

Det innføres rødt nivå på alle barneskoler, ungdomsskole og videregående skole. For øvrig er Støren barneskole, Soknes barnehage, ungdomsskolen og videregående skole stengt i morgen 16. april. Se de øvrige tiltakene i Forskriften.

Forskriften og saksframlegget finner du også vedlagt under her.

Vi vil følge opp mer informasjon rundt tiltakene og generelt om vårt smitteutbrudd i dagene som kommer.