Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Oppdatering på smitteutbruddet i Midtre Gauldal - 19. april kl. 13.00

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Vi har ikke fått meldt om nye positive tester så langt i dag.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 19.04.21

logo

Status

Vi har ikke fått meldt om nye positive tester så langt i dag.

Skolene på Støren er igjen åpne, på rødt nivå i likhet med de øvrige skolene og barnehagene i kommunen. Se egen nyhet om dette, her.

Forberedelse til ny massetesting og beskjed til de som er i karantene

Vi forbereder ny massetesting fra midten av uka, da alle som ble satt i karantene én uke tidligere skal testes på nytt og kan avslutte karantenen så fremt de tester negativt.

Det jobbes dessuten med informasjon som skal sendes ut blant annet til skoleklassene som er i karantene. I enkelte tilfeller kan det være snakk om oppdatert informasjon om lengden på karantenen - hvis klassen først har gått i karantene grunnet en smittet elev én dag, men så får beskjed om en ny smittet elev neste dag, forlenges karantenen med én dag. Vi gjør også oppmerksom på at karantenereglene vil gjelde for klassen samlet, selv om for eksempel enkeltelever kan ha vært hjemme fra skolen den dagen man egentlig gikk ut i karantene. Dette er begrunnet i flere hensyn, men viktigst er at skoleelever har sosiale møtearenaer som ikke bare inkluderer skolen, og vi må være sikre på at vi overholder en karantenelengde som gjør at det ikke glipper med mulig smittefare.

Annet

Mange personer er nå både smitta, satt isolasjon og ulike former for karantene. Det er viktig at vi alle viser omsorg og medmenneskelighet. Midtre Gauldal er en kommune der vi tar vare på hverandre. Vi hører nå gode historier om at akkurat det skjer.

Når noen tester positivt for Covid-19 og er i isolasjon, må man ta kontakt med helsevesenet om man blir alvorlig syk.  Det kan være behov for praktisk bistand av ulikt slag for personer som er i isolasjon/karantene, som ikke alle klarer å ordne selv.

Midtre Gauldal frivilligsentral har opprettet en side der du trenger praktisk hjelp og du som kan hjelpe kan møtes!

De har også en oversikt over dagligvarebutikker i Midtre Gauldal som tar i mot bestilling og plukker matvarer under pandemien